"1 września br., przy Wojskowej Akademii Technicznej, rozpocznie działalność Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne" - poinformował PAP wydział prasowy resortu obrony. W informacji przypomniano, że zarządzenie w sprawie założenia i funkcjonowania nowej szkoły podpisał już minister Mariusz Błaszczak.

Reklama

"Placówka, początkowo z dwoma klasami po 25 uczniów – jedną dla absolwentów gimnazjów i jedną dla absolwentów szkół podstawowych, to odpowiedź resortu obrony narodowej na wyzwania i zagrożenia wynikające z rozwoju technologii. Uruchomienie informatycznego liceum jest częścią realizowanego przez resort programu CYBER.mil.pl, który zakłada m.in. wzbogacenie oferty edukacyjnej z obszaru cyberbezpieczeństwa" - podkreślono w komunikacie MON.

Resort wyjaśnił, że absolwenci liceum będą przygotowani do podjęcia studiów w uczelniach wojskowych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego na kierunkach informatyka oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo. "Oferta edukacyjna adresowana jest do utalentowanej młodzieży pragnącej związać swoją przyszłość zawodową ze służbą w jednostkach i instytucjach Sił Zbrojnych RP. Uczniowie w trakcie nauki będą mieli zapewnione bezpłatne świadczenia w postaci zakwaterowania, żywienia, opieki medycznej i umundurowania" - zadeklarowano.

Według informacji MON liceum będzie publiczną szkołą ponadpodstawową – liceum ogólnokształcącym o czteroletnim, a przejściowo także trzyletnim, cyklu kształcenia - dla której organem prowadzącym będzie Minister Obrony Narodowej.

"Wojskowa Akademia Techniczna udostępnieni pracownie, laboratoria i obiekty sportowe na potrzeby liceum oraz zapewni uczniom zakwaterowanie i wyżywienie. Nauka w liceum oparta będzie na programach poszerzających podstawy programowe wiodących przedmiotów – matematyki, informatyki i fizyki. Ponadto prowadzone będą zajęcia z zakresu edukacji wojskowej" - wylicza resort.

Reklama

Liceum ma także oferować liczne zajęcia fakultatywne oparte na współdziałaniu ze studenckimi i doktoranckimi kołami naukowymi WAT. Najlepsi uczniowie będą mieli zapewniony udział w wybranych zajęciach przedmiotów nauczanych na studiach wojskowych z możliwością ich zaliczenia jeszcze przed rozpoczęciem nauki w WAT.

Reklama

Do pierwszej klasy przyjmowane będą osoby, które ukończyły szkołę podstawową lub gimnazjum; mogą się pochwalić bardzo dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; otrzymały pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do tej szkoły oraz mają pozytywne wyniki sprawności fizycznej.

Podczas postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę także wyniki egzaminu ósmoklasisty (gimnazjalisty), wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (gimnazjum) oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora liceum, świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

"Zgodnie z założeniami resort obrony narodowej wzbogaca już w tym roku ofertę edukacyjną na uczelniach wyższych. Zwiększone zostaną także limity przyjęć na studia wojskowe. W tym roku w ramach procesu rozwoju korpusu podoficerów sformowana zostanie Szkoła Podoficerska Informatyki i Łączności z siedzibą w Zegrzu. Wojskowa Akademia Techniczna wraz z partnerami zagranicznymi uruchamia studia podyplomowe typu MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa. W bieżącym roku moduł szkoleniowy Legii Akademickiej został rozszerzony o komponent cyberbezpieczeństwa" - podkreślono w komunikacie prasowym MON.

O powołaniu nowego liceum w czwartek poinformował też na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak. "Nauka jest sprawą wielkich. Chcemy, aby w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni służyli młodzi i zdolni informatycy, więc wzbogacamy naszą ofertę edukacyjną. Podpisałem zarządzenie w sprawie utworzenia Wojskowego LO informatycznego przy WAT, które rozpocznie działalność już 1 września" - napisał.

Na początku lutego Mariusz Błaszczak powołał płk Karola Molendę na pełnomocnika ds. wojsk obrony cyberprzestrzeni. Wtedy też przedstawił koncepcję utworzenia nowej formacji w Wojsku Polskim. Podkreślił również znaczenie środowisk naukowych, dla powołania nowej formacji. "Tworzymy nową strukturę, będzie ona stanowić połączenie Narodowego Centrum Kryptologii i Inspektoratu Informatyki. Żeby ta struktura dobrze funkcjonowała, kluczowi są ludzie - pełnomocnik, ale również ci wszyscy, którzy będą tworzyli wojska obrony cyberprzestrzeni" – mówił Błaszczak podczas konferencji "Cyber.mil.pl – Integracja i rozwój systemu cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej".