Nowa ustawa, nazywana też Konstytucją dla Nauki czy Ustawą 2.0, zastąpi cztery obecnie istniejące: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. Formalnie ustawa wchodzi w życie 1 października, ale proces wdrażania poszczególnych przepisów w niej zapisanych rozłożony jest na kilka lat.

Reklama

Cały proces wdrażania (Konstytucji dla Nauki - PAP) będzie monitorować nie tylko Ministerstwo (Nauki i Szkolnictwa Wyższego), ale też specjalny zespół złożony z przedstawicieli środowiska akademickiego. Dzięki temu będziemy mogli szybko diagnozować i na bieżąco rozwiązywać problemy"- zadeklarował w niedzielę podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w Warszawie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Według danych zamieszczonych w systemie POL-on, w Polsce działa w tej chwili niemal 400 uczelni, w tym 250 uczelni niepublicznych. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w listopadzie 2017 r. w polskich szkołach wyższych studiowało prawie 1,3 mln osób, w tym 75,1 proc. w uczelniach publicznych. Liczba studentów zmniejsza się - dla porównania w roku akademickim 2007/2008 wynosiła ponad 1,9 mln osób. Liczba studentów aktualnie uczących się w polskich uczelniach wyższych zostanie ustalona w listopadzie br., kiedy z uczelni napłyną ostateczne dane dotyczące skali naboru.

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października, zaś kończy 30 września następnego roku i podzielony jest na dwa semestry. Ustalenie szczegółowego kalendarza - na który składają się m.in. terminy zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz przerw międzysemestralnych - leży w gestii każdej uczelni z osobna. (PAP)

Alarm bombowy w Poznaniu

W poniedziałek o godz. 10.00 w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczęła się wspólna inauguracja roku akademickiego 2018/2019 czterech poznańskich uczelni wyższych: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego i Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Zapoczątkowała ona uroczystości jubileuszu stulecia Uniwersytetu Poznańskiego, z którego wywodzą się te poznańskie uczelnie.

Wśród gości uroczystości byli m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, w tym minister Andrzej Dera i wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. W trakcie przemówienia wicepremiera Gowina rektor UAM prof. Andrzej Lesicki poinformował, że z powodu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego, zmuszony jest przerwać uroczystość. Panie premierze, bardzo przepraszam, ale zmuszony jestem przerwać pańskie wystąpienie, jako że służby ochrony państwa informują nas o sygnale o podłożeniu bomby – powiedział rektor.

To oczywiście jest kawał, jaki ktoś brzydki zrobił, ale oczekują od nas opuszczenia auli, przerwania uroczystości. Cóż mam zrobić, panie premierze. Takie są przepisy, które wymagają sprawdzenia tej sali. Proszę wszystkich o spokój. Dziękuje panu premierowi i przepraszam za smutną wiadomość - dodał rektor. Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak powiedział PAP, że służby zadecydowały o ewakuacji obiektu. Policja nie chciała jednak ujawnić informacji, kiedy i do kogo wpłynęło zawiadomienie o podłożeniu ładunku wybuchowego. Na tym etapie nie udzielamy szerszych informacji – podkreślił Borowiak.