Podstawówka

W KLASACH I-IV szkoły podstawowej obowiązywała będzie edukacja wczesnoszkolna. Poziom nauki określany jest jako "podstawowy". W klasie IV pojawi się wprowadzenie do przedmiotów, mające złagodzić dotychczasowe bezpośrednie przechodzenie z edukacji wczesnoszkolnej do nauczania przedmiotowego. Poza tym IV klasy mają mieć tego samego wychowawcę, którego miały przez trzy pierwsze lata szkoły.

Reklama

W KLASACH V-VIII szkoły podstawowej obowiązywać ma poziom gimnazjalny.

Gimnazjum

Gimnazja mają zostać wygaszone. Proces ten rozpocznie się w 2017 roku - wtedy rocznik, który miałby rozpocząć I klasę gimnazjum, zamiast tego rozpocznie VII klasę podstawówki.

Liceum

Po podstawówce uczniowie będą mieli do wyboru:

  • czteroletnie liceum ogólnokształcące,
  • pięcioletnie technikum
  • dwustopniową szkołę branżową (która zastąpić ma dzisiejsze szkoły zawodowe).
Reklama

W liceach do pojawienia się w 2019 r. pierwszych absolwentów szkół powszechnych nauka będzie prowadzona według tzw. starej podstawy programowej, czyli tej, która obowiązywała przed 2012 r., wprowadzonej przez Katarzynę Hall.

Od kiedy zmiany?

Pierwszy rocznik, który zostanie objęty reformą to uczniowie, którzy 1 września 2017 r. rozpoczną naukę w szkołach powszechnych, czyli tegoroczne sześciolatki oraz uczniowie, którzy powinni wówczas pójść do I klas gimnazjów (czyli ci, którzy właśnie skończyli V klasę), trafią oni do VII klas szkół powszechnych.

W ramach zapowiadanej przez MEN reformy szkolnictwa przewidziano trzyletni okres przejściowy. W tym czasie klasy VII będą mogły znajdować się albo w budynku gimnazjum, albo szkoły podstawowej. Docelowo klasy I-IV i V-VIII mają być połączone w jedną szkołę. Uczniowie, którzy jesienią 2017 r. trafią do I i VII klas szkół powszechnych, będą pierwszymi rocznikami, które będą uczyć się zgodnie z nową podstawa programową kształcenia ogólnego.

Roczniki wrażliwe

SYTUACJA 1

Od 2017 r. mają pojawić się dwa nowe roczniki: klasa I szkoły powszechnej (rok urodzenia 2010), która będzie miała całkiem nową podstawę programową przez 12 lat i klasa VII (rok urodzenia 2004 albo 2005 - zależnie, czy dziecko poszło do szkoły jako 7-, 6-latek), która już nie będzie klasą aplikującą do gimnazjów. W okresie przejściowym, jeśli uczniowie nie zmieszczą się w szkole powszechnej, będą mogły przyjąć te klasy dotychczasowe gimnazja. - Po trzech latach będą to już szkoły powszechne, klasa I-VIII, która będzie mogła realizować swoje zadania w jednym, dwóch lub trzech budynków - w ten sposób tłumaczyła to minister edukacji Anna Zalewska, wyjaśniając, że chodzi o to, by nie marnując potencjału nauczycieli, nie marnować też budynków.SYTUACJA 2

W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie po raz pierwszy nowa rekrutacja do liceów, spotkają się wówczas dwa roczniki - po VIII klasie szkoły powszechnej i III gimnazjum. Nie wiadomo jeszcze, jak rozwiązana zostanie kwestia egzaminów po gimnazjów czy przed liceum.

Nowy system ma działać w pełni od roku szkolnego 2022/2023.