Reklama

Na egzaminie z wiedzy humanistycznej uczniowie najpierw będą rozwiązywać zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, a po przerwie - z języka polskiego.

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do niego w tym tygodniu, będzie go pisał w drugim terminie. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu; będą one miały wpływ na przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.