Obecny system zakłada, że za utrzymanie szkół odpowiedzialne są samorządy. Na ten cel otrzymują subwencję oświatową. Według projektu ZNP, pensje nauczycieli szkół i placówek miałyby być finansowane ze specjalnej dotacji celowej. Tam też znalazłyby się pieniądze na dofinansowanie doskonalenia zawodowego.

Reklama

Rocznie na pensje nauczycieli przeznaczanych jest 40 miliardów złotych. Pieniądze te organy prowadzące wypłacają z subwencji oświatowej, uzależnionej od liczby uczniów w danym samorządzie. Samorządowcy twierdzą, że te środki wystarczają na pokrycie potrzeb w 85 procentach. Pozostałe pieniądze wypłacane są ze środków własnych samorządów.

Zdaniem ZNP nowe rozwiązanie powstrzyma proces zamykania szkół lub przekazywania ich stowarzyszeniom.