JĘZYK POLSKI:

Reklama

Funkcję podmiotu w zdaniu: Słoń sięgnął trąbą po owoc pełni wyraz 6.1. _____. Rzeczownik owoc występuje w tym zdaniu w 6.2. _____.

6.1.

A. owoc
B. trąbą
C. słoń

6.2.

Reklama

A. mianowniku
B. bierniku
C. narzędniku

Poprawnie rozwiązało je zaledwie 50 proc. dzieci. Czyli blisko 170 tys. uczniów odpowiedziało źle.

MATEMATYKA:

Wartość wyrażenia 4, 3 x 75 jest równa wartości wyrażenia 43 x 75.

Zaznacz czy to Prawda czy Fałsz.

Wartość wyrażenia 31,5: 0,15 jest równa wartości wyrażenia 315: 1,5.

Zaznacza czy to Prawda czy Fałsz.

Zadanie poprawnie rozwiązało zaledwie 35 proc. dzieci!