Ponad 30 procent uczniów szkół ponadgimnazjalnych uznało swoją wiedzę na temat zagadnień finansowych za małą lub bardzo małą. Ale ponad 70 procent przyznało, że te umiejętności ludziom w ich wieku są potrzebne - wynika z badania PZU i Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, w którym wzięło udział ponad 3 tys. uczniów.

Reklama

1/3 młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważna jest edukacja finansowa - komentuje prezes PZU Andrzej Klesyk. Jak podkreśla, problemem jest to, że w przyszłości zasilą oni rzesze Polaków nieświadomych korzyści i zagrożeń, jakie niosą za sobą produkty finansowe.

Eksperci zgodnie oceniają, że uboga wiedza finansowa Polaków powoduje, iż podejmują nieprzemyślane inwestycje, a ich konsekwencje przyczyniają się do spadku zaufania do całego sektora finansowego.

Według badania zdecydowana większość młodych wiedzę na temat finansów czerpie z mediów. Potem wskazywali rodziców, a szkołę dopiero w piątej kolejności. Jednocześnie największy odsetek uczniów chciałby wiedzę o finansach pozyskiwać od nauczycieli.