KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

Reklama

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2010 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2010 r.

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej:
- język polski: 10 stycznia 2011 r.
- drugi przedmiot: 11 stycznia 2011 r.

Ferie zimowe:
17 – 30 stycznia 2011 r. - Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie
24 stycznia – 6 lutego 2011 r. - Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie
31 stycznia – 13 lutego 2011 r. - Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie
14 – 27 lutego 2011 r. - Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, ZachodniopomorskieWiosenna przerwa świąteczna: 21 – 26 kwietnia 2011 r.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej - termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum - termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych:
7 stycznia 2011 r. (sesja zimowa)
29 kwietnia 2011 r. (sesja wiosenna)

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych:
14 stycznia 2011 r. lub 17 czerwca 2011 r.

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej:
- język polski - 10 maja 2011 r.
- drugi przedmiot - 11 maja 2011 r.
- język ojczysty – w szkołach lub oddziałach z ojczystym językiem nauczania mniejszości narodowej - 12 maja 2011 r.


Egzamin maturalny:
- część ustna
- część pisemna

- terminy ustali dyrektor Centralnej Komisji EgzaminacyjnejEgzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
a) sesja zimowa
- etap pisemny
- etap praktyczny
b) sesja letnia
- etap pisemny
- etap praktyczny

- terminy ustali dyrektor Centralnej Komisji EgzaminacyjnejKoniec roku szkolnego 2010-2011: 31 sierpnia 2011 r.