Poza terminem majowym Centralna Komisja Egzaminacyjna organizuje maturę także w czerwcu. Z tego dodatkowego terminu mogą skorzystać ci, którzy "w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych" nie mogli stawić się na egzamin razem z kolegami i koleżankami. Co oznaczają owe "szczególne przypadki", CKE nie precyzuje. Zazwyczaj jednak z szansy zdawania matury w "drugim terminie" korzystają ci, którzy w maju np. trafili do szpitala.

Reklama

Jednak dwa lata temu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi pozwoliła skorzystać z tej możliwości Paulinie Figińskiej, czyli znanej z programu "You can dance" Fidze. Młoda tancerka swój wniosek o przełożenie egzaminu uzasadniała koniecznością przygotowywania się do finałowych występów w tanecznym show. W tym wypadku OKE zgodę wydała, ale należy pamiętać, że nie jest to działanie automatyczne.

Jak się starać o przełożenie matury? Po pierwsze należy postarać się o dokumenty, potwierdzające "szczególne okoliczności", które sprawiły, że nie damy rady stawić się na egzaminie.Może to być np. zaświadczenie lekarskie. Co ważne, może to być tylko oryginał bądź kopia, co do której potwierdzono zgodność z oryginałem.

Gdy mamy potrzebne dokumenty, należy wypełnić odpowiedni wniosek, który znajdziesz TU. Potem należy go dostarczyć - osobiście, ale mogą to zrobić także rodzice - do szkoły. Dokumenty muszą trafić do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu egzaminu. Dyrektor musi przekazać go szefowi OKE najpóźniej w następnym dniu. Ten, z kolei, ma dwa dni robocze na podjęcie decyzji, czy wniosek uznać, czy odrzucić. CKE podkreśla, że rozstrzygnięcie to jest ostateczne. Należy się więc liczyć, że nasza prośba zostanie odrzucona i wtedy o czerwcowym terminie egzaminu nie ma mowy.

>>> Sprawdź, kiedy można unieważnić maturę

Jeśli z jakichś powodów nie uda się dotrzeć na maturę także w terminie dodatkowym, można do niej przystąpić w kolejnym roku - co ważne - z zachowaniem zasad obowiązujących w tym roku szkolnym.