Uniwersytet Śląski:

Reklama

do wyboru - ochrona środowiska (50 procent), etnologia (30 procent, przy poziomie rozszerzonym mnożnik 2,0), pedagogika (30 procent, przy poziomie rozszerzonym mnożnik 2,0), filologia klasyczna (40 procent, pod warunkiem, że jest to najlepszy wynik spośród przedmiotów dodatkowych), ekonofizyka (poziom podstawowy - mnożnik 0,5; poziom rozszerzony - mnożnik 1), fizyka techniczna (poziom podstawowy - mnożnik 0,5; poziom rozszerzony - mnożnik 1), geografia (poziom podstawowy - mnożnik 3; poziom rozszerzony - mnożnik 4), geologia (poziom podstawowy - mnożnik 1; poziom rozszerzony - mnożnik 2), geofizyka (poziom podstawowy - mnożnik 1; poziom rozszerzony - mnożnik 2), filozofia (20 procent), politologia (30 procent), dziennikarstwo (30 procent), praca socjalna (25 procent), socjologia (25 procent), historia (25 procent), psychologia (20 procent), pedagogika (30 procent), administracja (40 procent), Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze

Uniwersytet Gdański:

obowiązkowa - geografia (0,5), gospodarka przestrzenna (0,5),

do wyboru - przyroda (mnożnik 0,4), agrochemia (0,25), chemia (0,20), ochrona środowiska (0,25), ekonomia (0,3), międzynarodowe stosunki gospodarcze (0,3), filologia polska (0,3), amerykanistyka (0,2), filologia angielska (0,2), filologia rosyjska (0,2), skandynawistyka (0,2), rosjoznawstwo (0,5), archeologia (0,4), etnologia (0,4), historia (0,4), krajoznawstwo i turystyka historyczna (0,5), niemcoznawstwo (0,5), religioznawstwo (0,25), fizyka (0,8), filozofia (0,5), pedagogika (0,1), pedagogika specjalna (0,1), politologia (0,3), praca socjalna (0,1), psychologia (0,2), socjologia (0,4), geologia (0,4), oceanografia (0,3), ochrona środowiska (0,25), finanse i rachunkowość (1/3), informatyka i ekonometria (1/3), zarządzanie (1/3)

Reklama

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie:

do wyboru: rolnictwo, towaroznawstwo, inżynieria środowiska, ekonomia; turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, technologia żywności, dietetyka, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, biologia, ochrona środowiska, zootechnika, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji, edukacja techniczno-informatyczna, geodezja i kartografia, transport, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria chemiczna i procesowa,