Matura 2023 z matematyki: Arkusz pokazowy CKE

Egzamin z matematyki w nowej formule będzie przeprowadzany w 2023 roku po raz pierwszy, dlatego - by uniknąć zaskoczenia na egzaminie - warto zapoznać się z arkuszem pokazowym, który opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Przykładowy arkusz najlepiej odpowie na pytania, jak będzie wyglądał egzamin z matematyki. Dla ułatwienia link poniżej:

ARKUSZ POKAZOWY CKE Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Reklama

Matura z matematyki na poziomie podstawowym już 8 maja. W naszym serwisie tuż po 14.00 opublikujemy arkusze CKE oraz proponowanie odpowiedzi dla formuły 2015 oraz 2023. Zapraszamy!

Czego spodziewać się na maturze z matematyki?

Wymagania egzaminacyjne podzielono na ogólne i szczegółowe. Wśród tych pierwszych znajdują się:
• Sprawność rachunkowa
• Wykorzystanie i tworzenie informacji
• Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji
• Rozumowanie i argumentacjaMatura 2023 z matematyki. Wymagania szczegółowe

• Liczby rzeczywiste
• Wyrażenia algebraiczne
• Równania i nierówności
• Układy równań
• Funkcje
• Ciągi
• Trygonometria
• Planimetria
• Geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej
• Stereometria
• Kombinatoryka
• Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
• Optymalizacja i rachunek różniczkowyZAGADNIENIA NA MATURĘ Z MATEMATYKI 2023>>>