Opublikowany w środę przez Centralną Komisję Egzaminacyjną arkusz zawierał 35 zadań, w tym 28 zamkniętych, czyli takich, w których uczeń wybiera jedną z czterech możliwych odpowiedzi. W pozostałych zdający sam musi udzielić odpowiedzi i poprawnie zapisać sposób rozwiązywania.

Reklama

Podczas rozwiązywania zadań maturzyści mogli korzystać z zestawu wzorów matematycznych i z prostego kalkulatora.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym

Zdający musieli się wykazać umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. wykonywać działania na potęgach, logarytmach, wykonywać obliczenia procentowe. Należało też umieć rozwiązywać równania i nierówności.

Reklama

Część zadań wymagała znajomości pojęcia funkcji i umiejętności korzystania z ich własności. Zadania dotyczyły funkcji liniowej i kwadratowej.

Maturzyści musieli w zadaniach zastosować wiadomości z rodzajów figur geometrycznych i ich własności, np. podobieństwa figur, kątów wpisanych i opisanych w okręgu.

W arkuszu znalazły się także zadania dotyczące ciągów liczbowych – arytmetycznego i geometrycznego, a także obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwał 170 minut. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać maksymalnie 45 punktów: za każde zadanie, w zależności od stopnia trudności, od 1 do 5 punktów. Najwyżej punktowane były zadania otwarte.