Wśród dzisiejszych maturzystów 283,9 tys. to tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących i techników. Pozostali to abiturienci z wcześniejszych roczników - w większości chcą poprawić swój wynik z poprzedniego roku lub zdać oblany wcześniej egzamin.

Reklama

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym.

Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu wybranego. Tu do wyboru ma sześć przedmiotów: biologię, chemię, filozofię, fizykę, geografię, historię, historię sztuki, historię muzyki, informatykę, język łaciński i kulturę antyczną, wiedzę o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematykę, język polski i języki obce nowożytne. Egzamin z przeedmiotu do wyboru zdawany jest na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na poziomie rozszerzonym - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym przeprowadzony będzie we wtorek 9 maja. Chęć przystąpienia do niego zadeklarowało 78,6 tys. abiturientów. Matematyka na poziomie rozszerzonym należy do grupy najchętniej wybieranych przedmiotów dodatkowych. Zajmuje trzecie miejsce po języku angielskim na poziomie rozszerzonym i geografii. Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwa 170 minut, na poziomie rozszerzonym - 180 minut.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, ale ma znaczenie przy rekrutacji na studia. Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Kto nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

W piątek po południu przeprowadzony będzie egzamin pisemny z wiedzy o tańcu. Chęć zdawania egzaminu z tego przedmiotu zadeklarowało w całym kraju tylko sześć osób. Wiedza o tańcu była w grupie przedmiotów do wyboru w formule obowiązującej na maturze w liceach do 2014 r. i w technikach do 2015 r.; zdawali ją głównie absolwenci szkół baletowych. W obecnej formule maturalnej tego przedmiotu już nie ma.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 24 maja, a ustna do 26 maja. Wyniki matur zostaną ogłoszone 30 czerwca