ZNP oczekuje od MEN rozwiązania problemu utraty pracy albo godzin pracy. Pomysłem jest przywrócenie WOS. Poszłyby za tym godziny pracy.

Min. edukacji Barbara Nowacka o WOS w roku szkolnym 2024/2025

Min. Barbara Nowacka stwierdziła:

  • Nie są nam potrzebne rozwiązania, które na siłę wtłaczają w młodzież dodatkową wiedzę; przywracanie WOS-u w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej wywołałoby chaos.
  • Rezygnacja z HIT "to wymagane i konieczne cięcie, o czym dokładnie wszyscy wiedzieli, że się wydarzy".
  • "jeżeli mamy dobrze przygotować ludzi do edukacji obywatelskiej, to też trzeba spojrzeć na wiek, w jakim młodzież będzie dostawała tę wiedzę".
  • "II klasa jest optymalnym momentem, bo uczniowie już oswoili się z liceum, jeszcze pamiętają zajęcia z WOS-u i zaraz wejdą w wiek większego partycypowania w społeczeństwie".
  • Zapytana, czy resort rozważa przywrócenie przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla przyszłorocznych pierwszoklasistów, odparła: "ci, którzy będą zaczynali teraz I klasę, będą mieli edukację obywatelską w II klasie, więc nie stracą merytorycznie nic". "Natomiast gdybyśmy chcieli wprowadzić gigantyczny bałagan, to jest dokładnie ten pomysł”.
  • „Naprawdę, nie są nam potrzebne rozwiązania, które na siłę wtłaczają w młodzież dodatkową wiedzę, a przywracanie WOS-u w pierwszej klasie, sprzed czasów pana (Przemysława) Czarnka (b. ministra edukacji i nauki), tylko by taki chaos wzmogło".
  • Nauczyciele "będą mieli dobry przedmiot edukacja obywatelska, który będzie przedmiotem, na którym nie będą musieli być poddani presji przygotowań do egzaminu, tylko czas na nauczenie młodzieży, dobre, staranne, rzeczy najważniejszych: jak partycypować w społeczeństwie obywatelskim".
Reklama

Aktualizacja artykułu z 10 maja

Reklama

Minister Edukacji Barbara Nowacka powołała dziś członków zespołu eksperckiego do prac nad przygotowaniem projektu podstawy programowej kształcenia ogólnego nowego przedmiotu - edukacja obywatelska.

W gronie ekspertów znaleźli się doświadczeni nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i historii, pracownicy naukowi przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji obywatelskiej oraz przedstawiciele IBE, CKE.

To będą lekcje bardzo praktyczne. Chcielibyśmy, by uczniowie odwiedzali instytucje publiczne oraz prowadzili debaty oksfordzkie. Chcielibyśmy nauczyć młodych ludzi kulturalnej dyskusji. Młodzież powinna mieć szansę, by poczuć czym jest obywatelskość oraz jak stawić czoła wyzwaniom, jakie stawia przed nimi świat

– mówiła Nowacka.

W spotkaniu uczestniczyła również wiceminister Katarzyna Lubnauer, która podkreśliła, że edukacja obywatelska będzie przedmiotem praktycznym, obejmującym zagadnienia istotne dla funkcjonowania lokalnych społeczności, funkcjonowania państwa i jego instytucji, Unii Europejskiej oraz świata.

Chcemy, by przedmiot opierał się na triadzie idei: wiedza, umiejętności, kompetencje. Poza wiedzą uczniowie powinni kształtować konkretne umiejętności, wiedzę praktyczną i kompetencje miękkie, takie jak sztuka dyskusji

– stwierdziła wiceminister.

Edukacja obywatelska będzie przedmiotem praktycznym, który obejmie cztery komponenty. Pierwszym będą kwestie regionalne i zrozumienie jak działa samorząd. Drugim będzie kwestia funkcjonowania państwa i jego instytucji. Trzeci komponent to wiedza o Unii Europejskiej, ostatni skoncentrowany będzie na problemach globalnych w kontekście m.in. polityki klimatycznej czy migracyjnej

– dodała.

Skład Zespołu:

dr Jędrzej Witkowski – koordynator prac zespołuUrszula Małek, nauczycielka historii, hit, wosdr Kamil Paździor, nauczyciel historiidr Olga Napiontek, Fundacja Civis PolonusAnna Rabiega, OKE WrocławOlga Wasilewska, IBEdr hab. Łukasz Zamęcki, UWdr hab. Marcin Zaremba, UW