Co roku Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie przeżywa oblężenie. Kandydatów jest tu średnio 10 na jedno miejsce. W związku z tym uczelnia stawia chętnym wysokie wymagania.

Reklama

Jak podaje Polskie Radio SGSP preferuje osoby, które na świadectwie maturalnym mają oceny z matematyki, fizyki albo chemii, powinni też znać język obcy. Liczy się także stan zdrowia i sprawność fizyczna. Wszyscy kandydaci muszą zdać egzamin sprawnościowy organizowany przez uczelnię. Mają do pokonania tor przeszkód badający ich siłę, szybkość, zwinność oraz wydolność fizyczną, identyczny dla kobiet i mężczyzn. Sprawdzana jest też umiejętność pływania.

Ci, którym już uda się dostać na pożarnictwo, bardzo chwalą sobie studia. W programie poza przyswajaniem teorii, biorą udział w prawdziwych akcjach pod okiem starszych kolegów i wykładowców.