Strona skierowana jest do społeczności szkolnej – nauczycieli i uczniów. Na tej stronie znajdują się informacje, dzięki którym młodzież może bliżej poznać Uniwersytet Śląski jeszcze przed maturą. Dzięki tej inicjatywie uczniowie szkół średnich będą mogli zapisać się na bezpłatne kursy przedmaturalne czy inne atrakcyjne warsztaty prowadzone na Uniwersytecie Śląskim, jak: „Studenci uczniom”, „Zaproś wykładowcę do swojej szkoły”, „Śląska Noc Naukowców”, „Osobliwości świata fizyki” i „Święto Liczby Pi” .

„Studenci uczniom” to oferta szkoleń i warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, podczas których studenci chcieliby w ciekawy sposób podzielić się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym na studiach. Bezpłatne kursy przygotowujące do matury przeprowadzane będą przez pracowników naukowych UŚ, którzy jednocześnie są członkami komisji egzaminacyjnych podczas matur.

Spośród naprawdę dużej liczby akcji można wyróżnić również „Zaproś wykładowcę do szkoły”. Szkoła może zgłosić się do koordynatora akcji z prośbą o przygotowanie konkretnego wykładu w określonym terminie. Koordynator wyszukuje odpowiedniego pracownika naukowego oraz przejmuje na siebie całą organizację spotkania.