Reklama

To będzie kulminacyjne wydarzenie tegorocznych obchodów EDJ w Warszawie. Konferencja „Komunikacja językowa: Języki integrują” odbędzie się 27 września na Krakowskim Przedmieściu w dawnej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

Spotkanie to zgromadzi międzynarodową grupę specjalistów zajmujących się zagadnieniem wielojęzyczności. A wszyscy zainteresowani będą mogli wziąć udział w warsztatach metodycznych i lekcjach pokazowych języków obcych, w tym również języków egzotycznych takich jak japoński i chiński.

Wykłady przygotowano zgodnie z hasłami przewodnimi tegorocznego Europejskiego Dnia Języków: wielojęzyczność, międzykulturowość i różnorodność językowa. Spotkanie uświetni prestiżowe grono prelegentów, którzy dyskutować będą o wpływie języków na kształtowanie wielokulturowego społeczeństwa w Europie i poza nią.

>>> Tu możesz zarejestrować swój udział