KRZYSZTOF POLAK: Jakie szanse dostania się na jedną z aplikacji prawniczych mają studenci prawa w SWPS?

Reklama

TERESA GARDOCKA*: Studia prawnicze w SWPS przygotowują także do egzaminów na aplikacje. W ciągu pięciu lat studiów realizowany jest standardowy program studiów prawniczych. Na realizację programu podstawowych przedmiotów przewidujemy znacznie większą liczbę godzin, niż to przewidują wymogi ministerialne. Prawo cywilne obejmuje kursy realizowane od drugiego roku, poczynając od części ogólnej prawa cywilnego przez prawo rzeczowe i zobowiązania, kończąc na prawie rodzinnym i spadkowym. Podobnie prawo karne: na kurs składają się części ogólne i rozbudowany wykład części szczególnej. Obowiązkowe są również wszystkie trzy procedury (cywilna, karna i administracyjna). Jako że pytania z testów kwalifikujących na aplikacje z ostatnich kilku lat są znane, na ostatnim roku studiów proponujemy repetytorium, którego podstawą są właśnie owe testowe pytania. Ważni są również wykładowcy – przyjaźni, inspirujący, niekwestionowani specjaliści w swoich dziedzinach. Mamy właśnie taką kadrę, poczynając od prof. Wołodkiewicza, który w prawie rzymskim nie ma sobie w Polsce równego. Prawniczych przedmiotów uczą u nas sędziowie Sądu Najwyższego (prof. Jacek Sobczak i prof. Andrzej Wróbel), praktycy cywiliści (prof. Bogudar Kordasiewicz i dr Krzysztof Wrzesiński), prawa człowieka wykłada prof. Roman Wieruszewski. Taka kadra – śmiem twierdzić, że najlepsza wśród wszystkich prywatnych uczelni w Polsce – gwarantuje znakomity poziom nauczania.

W jakim stopniu studia magisterskie z prawa w SWPS przygotowują do wejścia na rynek pracy?

Zdajemy sobie sprawę, że ze względu na dużą konkurencję na aplikacje prawnicze dostaje się tylko część chętnych. Pozostali muszą szukać pracy, przynajmniej do czasu następnego egzaminu. Dlatego naszym studentom proponujemy unikatowe specjalizacje pozwalające na to, by stali się specjalistami w tych dziedzinach prawa, których znajomość jest na rynku poszukiwana. Mam tu na myśli moduły zajęć poświęconych prawu medycznemu i farmaceutycznemu, prawu dotyczącemu mniejszości narodowych czy prawu własności intelektualnej. Będziemy tę ofertę rozszerzać. Sądzimy, że w tych właśnie sektorach gospodarki nasi absolwenci znajdą pracę zaraz po studiach.

Jaka jest specyfika studiów prawa w SWPS w porównaniu z analogicznymi studiami na innych uczelniach?

Pierwszą specyfiką są specjalności. Drugą kształcenie praktyczne. Mamy w ofercie dydaktycznej zajęcia z pisania pism procesowych, rozwiązywania kazusów z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego. Kształcimy w trzech specjalnościach: prawo cywilne, karne i międzynarodowe. Oferujemy możliwość uczestniczenia w zajęciach z zakresu psychologii, stosunków międzynarodowych, socjologii, kulturoznawstwa, jako uzupełnienie przedmiotów prawniczych. Opuszczający naszą uczelnię absolwent prawa może mieć dużą wiedzę socjologiczną lub psychologiczną, jeżeli zechce tak ukierunkować swe studia.

*Teresa Gardocka, dziekan Wydziału Prawa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej