Jak zaznaczył, Akademia jest 23. uczelnią, która oferować będzie takie stypendia. Wynosić będą 1000 zł miesięcznie i przyznawane będą od pierwszego roku studiów, niezależnie od innych stypendiów.

W maju Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu na tzw. kierunki zamawiane. Zgodnie z ówczesną informacją ministerstwa, w październiku 2010 r. 22 polskie uczelnie miały otrzymać 209 mln zł na dofinansowanie kierunków studiów, które są kluczowe dla gospodarczego rozwoju Polski. Środki na stypendia pochodzić będą ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jak wyjaśnił w poniedziałek w rozmowie z PAP rzecznik ministerstwa nauki Bartosz Loba, Akademia Morska w Szczecinie nie znalazła się wśród uczelni, których listę ogłoszono w maju, gdyż mimo pozytywnych ocen jej wniosku, uzyskała zbyt mało punktów. Złożyła jednak odwołanie, które zostało pomyślnie dla niej rozpatrzone. Rzecznik poinformował, że w programie jest specjalnie zabezpieczona pula środków właśnie na takie sytuacje.

Kierunki zamawiane to lista kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych ustanowiona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za pomocą specjalnych środków resort chce zwiększyć liczbę absolwentów na kierunkach takich jak np. informatyka, budownictwo, biotechnologia, fizyka, chemia, matematyka czy ochrona środowiska. Ma to na celu zapewnienie wystarczającej liczby odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów nauk ścisłych.

Na liście resortu znajduje się 14 kierunków i trzy rodzaje studiów interdyscyplinarnych (kierunki unikatowe, makrokierunki, studia międzykierunkowe; w tym roku np. inżynieria nanostruktur i fizyka medyczna). Według analiz przeprowadzanych przez ekspertów ministerstwa we współpracy m.in. z przedsiębiorcami, urzędami pracy i GUS, studia te mają szczególny wpływ na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej Polski.


Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zwiększenie naboru na zamawianych kierunkach, zorganizowanie kursów wyrównawczych dla studentów pierwszych lat z matematyki, fizyki, chemii i języka angielskiego, kursy i staże dające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentom i udział studentów w konferencjach naukowo-technicznych.

Działanie to jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program pilotażowy "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych" rozpoczął się 1 października 2008 roku na podstawie zarządzenia minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbary Kudryckiej.

Liderami w tegorocznej edycji konkursu są: Politechnika Śląska w Gliwicach i Politechnika Krakowska. Uczelnia z Gliwic otrzyma 43 mln zł na realizację 6 projektów (m.in. "inżynier informatyk - zawód z przyszłością"). Z kolei uczelnia krakowska otrzyma 19 mln zł na realizację 4 projektów (m.in. "matematyka w finansach i ekonomii").

Od 2008 r. na dofinansowanie kierunków zamawianych resort przeznaczył ponad 650 mln zł. Pieniądze te (do 2013 r. przewidziano ponad 1 mld zł) pochodzą ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.