Statystyki potwierdzają, że studia podyplomowe zwiększają szansę na wyższe zarobki, ale nie dają na to 100 proc. gwarancji. Jeśli głównym motywem wyboru studiów podyplomowych jest chęć uzyskania wyższych zarobków to przed wyborem studiów warto dokładnie przeanalizować ich program. Warto też poznać ścieżki kariery absolwentów wybranego kierunku i mieć jasną wizję, jakie stanowisko docelowo nas interesuje.

Reklama

Przewaga konkurencyjna

Przy wyborze studiów warto się kierować swoimi zainteresowaniami. Dlaczego? Połączenie własnych zainteresowań z wiedzą jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Nie bez znaczenia jest też poznanie potrzeb rynku pracy i znalezienie takich kierunków, które zbudują naszą przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

- Nie wystarczy ukończyć studia podyplomowe – przestrzega Małgorzata Majewska z firmy rekrutacyjnej Monster Polska. – Trzeba też wykreować umiejętność zaprezentowania się pracodawcy i komunikowania w jaki sposób studia wpłynęły na rozwój osobisty i zawodowy, w jakich obszarach zwiększyły doświadczenie i umiejętności, a w jakich pomogły kształtować charakter – dodaje.

Jej zdaniem studia uczą efektywnego zarządzania czasem i swoją pracą, ale też odpowiedzialności i samodyscypliny. Zwiększają pewność siebie, wymagają determinacji osobistej.

- Te i inne wyniesione ze studiów korzyści warto umieć zaprezentować podczas spotkania z potencjalnym pracodawcą – podkreśla M. Majewska.Związek z pracą

Dla wielu osób motywacją do podjęcia studiów jest rozwój intelektualny. Stymulująca jest dla nich możliwość zgłębiania danej dziedziny nauki z osobami o podobnych zainteresowaniach zawodowych. Rozwój kwalifikacji jest skutkiem nie tylko nabywanych w trakcie studiów umiejętności, ale także wspólnej z innymi studentami nauki, wymiany doświadczeń. Studia podyplomowe pogłębiają umiejętność adaptacji i zrozumienia innych punktów widzenia. Spotykanie nowych ludzi, zawarcie nowych znajomości, rozbudowywanie własnej sieci kontaktów może mieć niebagatelne znaczenie dla dalszego rozwoju kariery. Jednak głównym motywem uczestnictwa w studiach powinna być chęć zdobycia lub pogłębienia wiedzy w wybranym kierunku.

Jak wybrać kierunek studiów?

- Najlepiej, gdy kierunek studiów nie pokrywa się ściśle z wykonywaną pracą, lepiej, gdy uzupełnia on wiedzę posiadaną już przez daną osobę. Dlatego informatyk planujący rozwój zawodowy w kierunku zarządzania informatyką powinien wybierać studia, które umożliwią mu uzupełnienie posiadanej wiedzy o kwestie zarządzania strategicznego, zarządzania jakością, finansami, projektami – radzi Andrzej Zalewski z wydziału elektroniki Politechniki Warszawskiej. – Karierę robi się nie tylko dzięki rozwijaniu mocnych stron, ale też uzupełnianiu braków – podkreśla.Bierność przeszkodą

Nie warto podejmować studiów podyplomowych bez osobistej motywacji. Pomimo wielu korzyści, oznaczają one m.in. mniej czasu na życie towarzyskie i rodzinne, a często także konieczność ograniczenia wydatków. Bez osobistej determinacji trudno będzie w pełni wykorzystać czas studiów. Aby ta inwestycja była udana należy zdecydować się na nią w sposób świadomy i aktywnie podejść do zdobywania wiedzy.

- Główny błąd studentów, którzy zapisują się na studia podyplomowe polega na tym, że siedzą na zajęciach jak dzieci w podstawówce – ocenia Bogdan Markiewicz, dyrektor ds. komunikacji w firmie Neuron i wykładowca wyższych uczelni. – Studenci często nastawieni są na bierny odbiór, nie zadają pytań. Tymczasem studia podyplomowe powinny polegać na dyskusji i partnerskich relacjach z prowadzącymi. Niektórym trudno wyjść poza schematyczne zachowania, które obowiązują ich w miejscu pracy. Niekiedy podczas zajęć słyszę argumenty, że moje uwagi są trafne, ale nie da rady ich wcielić w życie. Tymczasem wiem, że osoby wypowiadające tego rodzaju opinie nawet nie próbowały tego robić – dodaje.

Teoria i praktyka

Nie ma prostej i jednoznacznej recepty na dobry wybór studiów podyplomowych. Warto jednak zwrócić szczególną uwagę na te studia, które łączą w swoim programie wiedzę z różnych jakościowo obszarów, jak np. wiedzę ścisłą z tzw. umiejętnościami miękkimi, znajomość finansów i rachunkowości z umiejętnościami miękkimi i wiedzą informatyczną.

- Trudno znaleźć na rynku pracy osoby, które łączą odległe od siebie kompetencje – uważa A. Zalewski. – Kiedyś, pracując nad projektem dla jednego z urzędów miejskich zauważyliśmy, że bardzo trudno nam pozyskać z rynku takie osoby, które znają rachunkowość budżetową, a jednocześnie orientują się we współczesnych systemach ERP i metodach modyfikowania procesów biznesowych – dodaje.

Poza programem studiów ważne są też dodatkowe korzyści, w postaci np. uzyskania certyfikatów zawodowych.

Największy wpływ na jakość studiów mają osoby, które je prowadzą. Jeśli są to osoby z ciekawym doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie to zajęcia z nimi będą na pewno wartościowe. Zajęciom teoretycznym powinny towarzyszyć zajęcia praktyczne, by studia nie sprowadzały się do biernego wysłuchania wykładów. Oprócz wiedzy teoretycznej studenci powinni oczekiwać uzyskania konkretnych umiejętności.