List to cześć internetowej inicjatywy "Akcja przywrócenia 50 proc. zniżki na przejazdy PKP". Akcja ruszyła na portalu Facebook tuż po ogłoszeniu wyników drugiej tury wyborów prezydenckich.

Reklama

Jak mówił we wtorek we Wrocławiu dziennikarzom Karol Przywara z Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, w ostatnich dniach kampanii wyborczej prezydent Bronisław Komorowski deklarował, że przywróceniem 50 proc. zniżki zajmie się w ciągu pierwszych 500 dni swojego urzędowania.

"Nie chcemy rozliczać prezydenta z obietnic, tak jak to robią partie polityczne. Wiemy jednak, jak głosowali studenci i widzimy, że tutaj prezydent ma wobec nas drobny dług wdzięczności" - mówił Przywara.

W liście do prezydenta sygnowanym przez Przywarę czytamy m.in.: "Wyrażam zadowolenie, że tematyka ulg dla studentów stała się jednym z istotniejszych i szeroko komentowanych punktów Pańskiego programu wyborczego. Wierzę, że będzie to nie mniej ważna kwestia w trakcie trwania Pańskiej Prezydentury. Jestem przekonany, że wprowadzenie proponowanych zmian, dzięki Pana wsparciu nastąpi już w przyszłym roku - datą, z naszego punktu widzenia najbardziej korzystną, byłby 1 stycznia 2011 r."

Studenci liczą, że to prezydent podejmie inicjatywę ustawodawczą w tej kwestii. Kopię listu chcą wysłać również do marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny i dołączyć prośbę, aby "podczas procesu legislacyjnego spojrzał na ustawę życzliwym okiem".

W wysłanym liście znalazła się również sugestia, aby 50 proc. ulgą objąć również doktorantów. "Im obecnie nie przysługuje żadna zniżka" - mówił Przywara.

Inicjatywę, której elementem jest wtorkowy list, poparło ponad 8 tys. studentów z całej Polski.

Ulgę na przejazdy PKP i PKS dla uczniów i studentów obniżono w 2001 r. z 50 do 37 proc. za rządów koalicji SLD-PSL. Teraz z 49 proc. zniżki na przejazdy PKS i PKP (bez ekspresów) mogą korzystać tylko te osoby, które kupią imienne bilety miesięczne. Pozostali mają prawo tylko do 37 proc. ulgi.