Celem konkursu Studencki Nobel, organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, jest wypromowanie oraz nagrodzenie najzdolniejszych studentów z całej Polski. Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko wysoką średnią, ale także wieloma innymi osiągnięciami, przede wszystkim aktywnością naukową i społeczną.

Reklama

Podczas uroczystości, chwaląc pomysł przyznawania nagrody, minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka przypomniała, że rządowi również bardzo zależy na tym, by wyławiać najbardziej utalentowanych studentów - "studenckie diamenty". "Trzeba pokazywać całemu środowisku akademickiemu najwybitniejszych studentów" - podkreśliła.

"Staram się uczestniczyć we wszystkim, co się dzieje dookoła mnie, i interesuję się wszystkim. (...) Mam tyle przyjemności w tym, co robię" - tak mówił dziennikarzom Zajdel po otrzymaniu nagrody. "Staram się nie marnować czasu, wykorzystywać go jak najlepiej" - dodał.

Mirosław Zajdel pochodzi z Podkarpacia, z małej wsi Widacz. Prowadzi samodzielne prace badawcze z zakresu modelowania i symulacji zachowań tłumu w sytuacjach zagrożenia oraz uczestniczy w licznych projektach naukowych. Jest autorem wielu artykułów, referatów, m.in. na temat optymalizacji sieci transportowych, zachowań stadnych oraz teorii gier w etnologii.

Za swoje osiągnięcia nagrodzony został m.in. Złotą Odznaką Stanisława Staszica przyznawaną przez rektora AGH. Zajął trzecie miejsce w 40. Konkursie na Najlepszego Studenta Primus Inter Pares 2009 w finale ogólnopolskim. Jest dwukrotnym stypendystą ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia w nauce.

Od 2008 r. jest przewodniczącym Koła Naukowego Integracja Europejska, członkiem Koła Naukowego Informatyki Stosowanej na AGH. Jest także członkiem stowarzyszenia Mensa Polska, działa w Amnesty International i Greenpeace. Jak sam o sobie mówi, ma mnóstwo zainteresowań: lubi podróżować, fotografować, gotować, wędkować i grać na gitarze. Oprócz Studenckiego Nobla 2010 Zajdel otrzymał w poniedziałek czek na 15 tys. zł ufundowany przez Kancelarię Prezydenta; wręczył go p.o. szefa Kancelarii Jacek Michałowski.

Do tegorocznej - drugiej edycji konkursu zgłosiło się 779 studentów z 548 uczelni. W konkursie mogą wziąć udział studenci uczelni państwowych i prywatnych, którzy nie ukończyli 28. roku życia. Średnia ocen z ostatniego semestru musi wynosić minimum 4,0.

Wybór najlepszych studentów odbywa się trójstopniowo, poprzez eliminacje uczelniane, wojewódzkie i ogólnopolskie. W pierwszej kolejności wyłoniono najlepszych studentów z poszczególnych uczelni biorących udział w konkursie. Następnie o miano zwycięzcy wojewódzkiego rywalizowali oni na poziomie regionalnym. 16 finalistów osobiście przedstawiało siebie i swoje osiągnięcia przed Ogólnopolską Komisją Konkursową w Warszawie.

Wszyscy finaliści otrzymali podczas poniedziałkowej uroczystości dyplomy i specjalne medale.