Dodała, że zmiany, jakie zostaną wprowadzone, są pokłosiem badań, które zostały przeprowadzone na zlecenie ministerstwa. Wynika z nich, że pracodawcy nie zwracają uwagi na oceny na dyplomie, ale liczą się dla nich umiejętności absolwenta, jego doświadczenie zawodowe i elastyczność - czyli dostosowanie się do nowych zadań.

Reklama

"W naszych przygotowywanych rozwiązaniach legislacyjnych zobowiązujemy uczelnie, aby rozszerzały zakres staży i praktyk realizowanych u przedsiębiorców. Już wprowadziliśmy zasadę, która umożliwia realizowanie stypendiów, nie tylko przez samorząd, ale również przez przedsiębiorców. To oznacza, że nie będą te stypendia opodatkowane. Najistotniejsze, jest to, że staramy się zbliżyć przemysł i biznes, aby zaprzyjaźniły się ze środowiskiem akademickim, żeby nie było braku zaufania, na który natykamy się jeszcze w niektórych środowiskach" - podkreśliła Kudrycka.

Kolejną zmianą, jaką szykuję MNiSW, jest propozycja, aby przedsiębiorcy mieli wpływ na programy kształcenia studentów. Tak, aby programy studiów - jak zaznaczyła Kudrycka - uwzględniały te umiejętności, które są potem potrzebne i wymagane przez pracodawców.

"Proponujemy także, żeby przedstawiciele praktyków (pracodawców - PAP) mogli prowadzić zajęcia i mogli być wpisywani do minimum kadrowego, czyli jednego doktora będzie mogło zastąpić dwóch profesjonalnych inżynierów magistrów" - dodała minister.

W jej opinii, wszystkie zmiany przybliżą naukę przedsiębiorcom i będą oni mogli wpływać nie tylko na kształcenie, ale także sami nauczać.

"Te wszystkie założenie przyjął już rząd, obecnie przygotowywana jest w ministerstwie nowelizacja ustawy i mam nadzieję, że niedługo trafi ona do Sejmu" - powiedziała Kudrycka.

Zaznaczyła, że zmianom regulacyjnym towarzyszy wyposażanie uczelni w infrastrukturę naukowo-badawczą. Kudrycka powiedziała, że tylko do uczelni na Podkarpaciu wpływa na ten cel 930 mln zł. Natomiast na projekty, które mają za zadanie poprawić jakość dydaktyki, przekazanych jest ok. 40 mln zł na trzy uczelnie z regionu: Uniwersytet Rzeszowski, Politechnikę i Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania.