Sylwia Wiśniewska, dziś już absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zwyciężyła w ogólnopolskim etapie 40. edycji konkursu na Najlepszego Studenta RP "Primus Inter Pares", organizowanego przez Zrzeszenie Studentów Polskich.

Reklama

Wyboru zwycięzcy etapu krajowego, spośród laureatów regionalnych, dokonała Ogólnopolska Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli nauki, organizacji studenckich i praktyków życia gospodarczego.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było uzyskanie średniej ocen minimum 4,53 za ostatnie dwa semestry studiów.

Jury brało pod uwagę m.in. dorobek naukowy w postaci publikacji, referatów i prac badawczych oraz działalność w ruchu studenckim i mediach. Dużą wagę przywiązywano do poziomu znajomości języków obcych kandydatów, odbytych nieobowiązkowych praktyk studenckich oraz otrzymanych przez nich nagród i wyróżnień.

"Sylwia Wiśniewska jest autorką 27 publikacji naukowych, również w języku angielskim. Jako przewodnicząca koła naukowego organizowała liczne przedsięwzięcia skierowane do studentów i akcje charytatywne. Uczestniczyła również w międzynarodowych wymianach naukowych. Była także pomysłodawcą i redaktor naczelną czasopisma studenckiego" - poinformował PAP Piotr Bednarski z biura prasowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ponadto laureatka dwukrotnie otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce i zwyciężyła w małopolskim etapie konkursu "Studencki Nobel 2009" zorganizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Historia konkursu "Primus Inter Pares" sięga początków wolnego ruchu studenckiego w Polsce w połowie lat 60 XX w. Zrodziła go potrzeba nagradzania najwybitniejszych studentów za ich wysiłek i rezultaty pracy na uczelniach i poza ich bramami.

Patronat nad konkursem objęła minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.