Po pierwsze trzeba przedstawić zaświadczenie potwierdzające zajęcie na olimpiadze przedmiotowej dla szkół średnich w finale stopnia centralnego jednego z pięciu pierwszych miejsc. Drugi wymóg mówi o podjęciu studiów na UJ zaraz po maturze.

Reklama

Stypendia będą wypłacane w roku akademickim 2010/2011 przez 10 miesięcy.

Dokumenty należy złożyć w Ośrodku Informacji i Promocji UJ, ul. Piłsudskiego 8/1, 31-109 Kraków, z adnotacją: "Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków", w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2010 roku.

>>> Tu znajdziesz formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji: tel. 0-12-430-10-12, e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl