Unia ta (Union Academique Internationale), mająca siedzibę w Brukseli, zrzesza ponad 70 akademii z całego świata. Dzięki niej realizowane są wspólne badania z dziedziny humanistyki w ponad 60 tematach.

Reklama

Prof. Kozłowski jest w naszym kraju członkiem Polskiej Akademii Umiejętności (PAU). To właśnie PAU poinformowała o wyborze profesora Kozłowskiego na tak ważne stanowisko. Międzynarodowa Unia Akademii powstała po I wojnie światowej. PAU jest jej członkiem-założycielem.

Prof. Janusz K. Kozłowski, uczony z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładał też za granicą, m.in. w paryskim College de France i na Uniwersytecie Harvarda. Otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu w Bordeaux. Prowadził badania wykopaliskowe na wielu stanowiskach, m.in. w Polsce, Egipcie, Bułgarii, Grecji, Turcji.

Zainteresowania naukowe prof. Kozłowskiego to m.in.: badania nad epoką kamienia, początkami homo sapiens, zróżnicowaniem kulturowym w paleolicie górnym, neolityzacją Europy Centralnej, archeologią Ameryki Środkowej.