SIFE (Students In Free Enterprise – Studenci dla Przedsiębiorczości) jest organizacją non profit, powstałą w 1975 roku w Stanach Zjednoczonych, jak również międzynarodowym programem, obecnym w 40 krajach świata, który łączy studentów, profesorów akademickich i czołowych przedsiębiorców. Jego ideą jest promowanie przedsiębiorczości, motywowanie i aktywizowanie zawodowo lokalnych społeczności.

Reklama

– W ten prestiżowy program zaangażowanych jest ponad 40 tys. studentów, wspieranych przez renomowanych sponsorów i patronów, czyli w sumie 400 firm i korporacji, którym bliskie są zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi Piotr Wielgomas, prezes BIGRAM Personal Consulting, parter SIFE w Polsce.

Dodaje, że od października 2009 roku, kiedy firma stała się koordynatorem projektu w Polsce, udało się nawiązać współpracę m.in. z Giełdą Papierów Wartościowych, Narodowym Bankiem Polskim, Unilever Polska oraz Coca-Cola HBC Polska.

Do wzięcia udziału w programie konieczna jest inicjatywa studentów oraz opiekun tej grupy, którym powinien być nauczyciel akademicki danej uczelni. Jeśli więc na uczelni znajdzie się taka grupa osób, mająca pomysł, jak można pomóc mieszkańcom czy danym grupom społecznym regionu, powinna zgłosić na partnera programu w Polsce. SIFE daje studentom upoważnienia i zaświadczenia, że grupa działa w jego ramach. Są one pomocne przy szukaniu sponsorów.

Pomysły na pomoc są bardzo różne. – Studenci z Uniwersytetu Gdańskiego prowadzili program aktywizacji zawodowej więźniów. Na Politechnice Łódzkiej stworzono m.in. Studencki Punkt Doradztwa Rolniczego. Zespół z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zaangażował się w projekty adresowane do samotnych matek, dzieci i kierowników z wrocławskich świetlic środowiskowych – wymienia Michał Pertkiewicz odpowiedzialny za programy studentów i absolwentów w Unileverze.

czytaj dalej >>>Przede wszystkim SIFE to przykład innowacyjnego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz możliwość skutecznego networkingu w środowisku biznesowym. Drugim obszarem korzyści dla partnerów programu jest tzw. Employer Branding.

Dla młodych ludzi szukających pracy coraz ważniejszą rolę odgrywa bowiem to, jak firma angażuje się w życie społeczne. Trzecim obszarem jest rekrutacja talentów.

Obecnie w Polsce trwa ponad 40 projektów na 8 uczelniach. W przygotowaniu są również projekty w czterech nowych jednostkach. Jednym z patronów medialnych SIFE Poland jest „Dziennik Gazeta Prawna”.

Przykładowe projekty drużyn SIFE

● Drużyna SIFE z Uniwersytetu Łódzkiego nawiązała współpracę z lokalnym domem dziecka. Zespół zorganizował profesjonalne szkolenia zawodowe dla wychowanek, które wkrótce miały opuścić placówkę. Zdobyły one umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w wybranych zawodach, np. kosmetyczki czy fryzjerki. Przystąpiły do poszukiwania pracy.

● W ramach współpracy z lokalną kalifornijską organizacją pomocy rodzinie drużyna z Uniwersytetu La Sierra zorganizowała szkolenia dla najuboższych rodzin z zakresu profesjonalnej opieki nad dziećmi. W rezultacie ponad 240 uczestników otworzyło swoje firmy. Ich miesięczne przychody sięgały nawet 4 tys. dol.

● Drużyna z Uniwersytetu Obafemi Awolowo zaangażowała się w pomoc farmerom z Nigerii, ucząc ich, jak czerpać zyski z uprawy zbóż, hodowli pszczół oraz sprzedaży miodu. Dzięki zdobytej wiedzy z zakresu zarządzania finansami nigeryjscy farmerzy zwiększyli swoje dochody oraz przyczynili się do stworzenia nowych miejsc pracy dla rzemieślników zajmujących się budową uli.