"Szczęśliwie się składa, że jubileusz płockiego seminarium obchodzony jest w Roku Kapłańskim. Chcemy, żeby nie było to świętowanie dla samego świętowania, ale by obchody miały też wymiar naukowy, przypominając o roli tej uczelni jako ośrodka myśli" - powiedział w poniedziałek podczas konferencji prasowej biskup płocki Piotr Libera.

Reklama

Podkreślił, iż wielu wychowanków płockiego seminarium było i jest nadal pracownikami sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej, wykładowcami wielu uczelni, a także duszpasterzami misji katolickich m.in. w Afryce i Ameryce Płd.

W ramach jubileuszu w listopadzie odbędzie się w płockim Wyższym Seminarium Duchownym ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona historii seminariów duchownych w Polsce. Jej współorganizatorem będzie katedra historii Mazowsza wydziału nauk społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

"Konferencja ta będzie dobrą okazją do spojrzenia na seminaria duchowne, ich historię oraz znaczenie, w kontekście misji nauczania Kościoła, nauczania nie tylko teologicznego" - powiedział rektor płockiego seminarium ks. Mirosław Kosek.

Akt erygowania seminarium duchownego w Płocku wydał w maju 1710 r. biskup płocki Ludwik Bartłomiej Załuski. Prowadzenie uczelni w dawnym opactwie benedyktyńskim powierzono misjonarzom św. Wincentego a Paulo. Przez długi czas było to 3 misjonarzy, a liczba kleryków w ciągu lat wahała się od 4 do 12.

W 1864 r. biskup płocki Wincenty Popiel podjął decyzję o połączeniu płockiego seminarium z drugą tego typu uczelnią na terenie tej diecezji - seminarium w Pułtusku, które działało od 1594 r. W czerwcu 1865 r. odbyła się ostatnia sesja księży profesorów seminarium pułtuskiego. Po połączeniu obu uczelni w siedziba płockiego seminarium została przeniesiona w 1867 r. do budynków klasztoru reformatów, gdzie działa do chwili obecnej.

W latach 1914-16 kompleks seminaryjny rozbudowano decyzją bł. arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Powstał wtedy gmach biblioteki seminaryjnej i archiwum diecezjalnego. Uczelnia przyjęła nazwę Wyższego Seminarium Duchownego, gdy w 1916 r. powstało płockie Niższe Seminarium Duchowne, przeniesione w 1998 r. do Sikorza pod Płockiem.

W okresie II wojny światowej płockie seminarium zostało zniszczone - w 1941 r. hitlerowcy spalili bądź wywieźli do Królewca zbiory biblioteki, posiadającej około 50 tys. tomów, w tym około 500 średniowiecznych inkunabułów i 1 tys. starodruków z XVI wieku. Większość tych dzieł, a także zasoby diecezjalnego archiwum, przepadła wtedy bezpowrotnie. Uczelnia wznowiło działalność w 1945 r.

Obecnie w płockim Wyższym Seminarium Duchownym uczy się 74 studentów, a zajęcia prowadzi 34 wykładowców, w tym 5 świeckich. Z okazji jubileuszu uczelni 22 maja w płockiej katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny odprawiona zostanie msza święta, której przewodniczyć będzie kardynał Józef Glemp, prymas senior.