Jak wynika z opublikowanego na stronie resortu komunikatu, projekty MEN uwzględniły część postulatów i sugestii zgłaszanych za pomocą specjalnego formularza i w trakcie spotkań online przez obywateli i różnego typu organizacje i instytucje. Resort przygotował projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Reklama

Czego będą dotyczyć zmiany?

Treści nauczania z przedmiotów zostaną ograniczone o około 20 proc. Wskazano, że ograniczeniu ulegną głównie te, które są niemożliwe, bądź bardzo trudne do zrealizowania.

W klasach IV-VIII szkoły podstawowej ograniczone zostaną m.in. język polski, język obcy nowożytny, język łaciński, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka.

Reklama

W liceach ogólnokształcących i technikach zostaną ograniczone: język polski, język obcy nowożytny, język łaciński, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki.

Reklama

W branżowych szkołach I stopnia ograniczeniu ulegną: Język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka oraz informatyka, a w branżowych szkołach II stopnia - język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, matematyka, informatyka.

Jaki jest cel zmian? MEN odpowiada:

Jako cel zmian resort wskazał m. in.:

  • zmniejszenie ilości materiału do opanowania przez ucznia
  • usunięcie szczegółowych wymagań, niemożliwych do zrealizowania w praktyce szkolnej,
  • zwiększenie nacisku na rozwijanie umiejętności praktycznych zamiast wiedzy teoretycznej lub encyklopedycznej,
  • zastąpienie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących w latach 2021–2024.

Resort podkreślił, że proponowane zmiany zostały przygotowane tak, by nie trzeba było wymieniać podręczników.

Gdzie przesyłać uwagi i opinie?

Konsultacje ws. uszczuplonych podstaw programowych potrwają do 13 maja. Uwagi i opinie można przesyłać na adres sekretariat.dkotc@men.gov.pl.