Fundacja Rafała Brzoski została powołana, aby wspierać rozwój młodych, utalentowanych ludzi. Opiekuje się osobami z potencjałem, pomysłami i aspiracjami, które osiągnęły już coś w konkretnej dziedzinie. Mogą to być sukcesy w konkursach, olimpiadach, opublikowane prace, wystawy, prototypy produktów, projekty wdrożeniowe, pomysły na wynalazki czy biznesplany. Na wsparcie mogą liczyć szczególnie ci, którzy mają mniejsze możliwości rozwoju z powodów od nich niezależnych.

Reklama

Podczas pierwszego zjazdu, prezes fundacji Rafał Brzoska, twórca InPostu, wraz z żoną a zarazem wiceprezeską fundacji Omeną Mensah, wspólnie ze stypendystami podsumowali pierwsze półrocze ich nauki oraz rozmawiali o 2023 roku. Wśród wybitnie zdolnych młodych ludzi są m.in. studenci medycyny opracowujący innowacyjną metodę walki z czerniakiem, wynalazcy klawiatury bezdotykowej dla osób z niepełnosprawnościami czy koszulki, dzięki której można naładować telefon. Wielu podopiecznych fundacji studiuje na najlepszych światowych uczelniach - Oxfordzie, Cambridge, Yale, Wharton School of Management w Pensylwanii, New York University - również z filią w Szanghaju.

Spotkanie z ambasadorem

Uczestnicy zjazdu zostali zaproszeni do rezydencji ambasadora USA w Polsce, Marka Brzezinskiego. W moim kraju kultura filantropii jest niesamowicie ważną przestrzenią, dzięki której młodzi Amerykanie, właśnie poprzez edukację mogą realizować swoje plany na przyszłość. Uważam, że działania Rafała i Omeny w Polsce są katalizatorem - mają ogromny wpływ na przyszłość Polski - mówił Mark Brzezinski. Rafał i Omena pomagają młodym ludziom z całej Polski - nie tylko z dużych miast - Warszawy, Krakowa, ale również z mniejszych ośrodków i wsi w pełni realizować swój potencjał poprzez studia za granicą. To niesamowity dar, który będzie procentował i zaowocuje w przyszłości - dodał.

Dzięki USA i amerykańskiemu inwestorowi mogłem zbudować swoją firmę i wziąć udział w przebudowie i transformacji sektora biznesowego w moim kraju. Teraz nadszedł moment, by się odwdzięczyć. W moim odczuciu najlepszym sposobem na to, jest inwestycja w rozwój młodego pokolenia - powiedział Rafał Brzoska.

Ambasador odniósł się do gospodarczych relacji polsko-amerykańskich. Więzi biznesowe pomiędzy InPost, a podmiotami amerykańskimi są czymś, co absolutnie wspieramy. Co więcej, uważamy, że jest to przykład, który doskonale się sprawdza. Nie zapominajmy, że InPost to wielka historia sukcesu. A tych może być znacznie więcej w amerykańsko-polskiej przyjaźni - ocenił Mark Brzezinski.