Wszyscy pisarze, których książki mają być wycofane z bibliotek, są członkami rozwiązanego przez władze Związku Pisarzy Białoruskich. Na liście znalazły się 33 nazwiska, w tym Aleksijewicz, która w 2015 roku została uhonorowana Nagrodą Nobla.

Reklama

Związek Pisarzy rozwiązany

Jak pisze we wtorek agencja Interfax-Ukraina w październiku 2021 roku Związek Pisarzy Białoruskich został rozwiązany na mocy wyroku Sądu Najwyższego Białorusi z powodu zarzutów o niepłacenie podatków oraz niejasne operacje finansowe. Faktycznym powodem likwidacji organizacji było pismo skierowane przez nią do władz z wezwaniem do zaprzestania stosowania przemocy wobec protestujących osób, które nie zgadzały się z oficjalnymi wynikami wyborów prezydenckich na Białorusi w 2020 roku.

W kraju funkcjonuje obecnie Związek Pisarzy Białorusi, organizacja popierająca reżim Łukaszenki.