Maila, którego prof. Pisuliński rozesłał dziekanom wydziałów prawa, przesłał portalowi jeden ze zbulwersowanych wykładowców akademickich.

Wypowiedzenie wojny TK?

"Profesor jednego z polskich wydziałów prawa jest zaszokowany, że polityczną uchwałę Polskiej Akademii Nauk próbuje się zaszczepić studentom prawa i administracji. Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN jest de facto wypowiedzeniem wojny Trybunałowi Konstytucyjnemu" - czytamy na stronie portalu.

Reklama

Portal cytuje też fragment uchwały PAN: "Trybunał Konstytucyjny wykroczył poza przysługujące mu kompetencje, stwierdzając niekonstytucyjność przepisów Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Nie wykluczył, że w przyszłości oceni zgodność z Konstytucją RP orzeczeń TSUE, włącznie z usunięciem ich z polskiego porządku prawnego. Nie mieści się to w prawnych możliwościach jego kontroli. Zgodnie bowiem z zasadą podziału kompetencji między UE a państwa członkowskie – dokonywanie wykładni TUE należy do wyłącznej kompetencji TSUE".

Mail dziekana UJ

Reklama

To właśnie tę uchwałę zachwala prof. Pisuliński, namawiając innych dziekanów wydziałów prawa do jej poparcia. wPolityce.pl publikuje tekst wiadomości.

"Komitet Nauk Prawnych PAN przyjął uchwałę w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r. którą załączam. Wspólnie z prof. Andrzejem Herbetem przygotowaliśmy propozycję stanowiska dziekanów wydziałów prawa, popierającą uchwałę KNP PAN (w załączeniu). Chciałem Państwa zapytać, czy zgodzilibyście się poprzeć uchwałę KNP PAN i podpisać pod stanowiskiem w tej sprawie. Proponuję, aby stanowisko dziekanów zostało opublikowane na stronach internetowych wydziałów, których dziekani poparli uchwałę KNP PAN. Zostałoby przekazane także do mediów (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna) oraz do przewodniczącego KNP PAN prof. R. Grzeszczaka. Prosiłbym o przesłanie odpowiedzi na mój adres do końca tego tygodnia (do piątku 15 października wieczorem). Jeśli ktoś z Państwa chciałby wcześniej uzyskać stanowisko Rady Wydziału, prosiłbym również o informację. Pozostaję z wyrazami szacunku" - takie słowa można przeczytać w wiadomości do której dotarł portal.

"Akcja dziekanów wydziałów prawnych jest rozpaczliwą próbą wywrócenia systemu prawnego w Polsce. Miejmy nadzieję, że się nie uda" - podsumował autor artykułu.