Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce uczyło się 4,9 mln dzieci, młodzieży i dorosłych, czyli blisko 13 proc. ludności całego kraju. Wychowaniem przedszkolnym było objętych 1,4 mln dzieci.

Reklama

Jak wynika z danych dostarczonych przez największą na świecie wywiadownię gospodarczą Dun&Brandstreet na koniec maja 2021 r., w KRS zarejestrowanych było w sumie 48,3 tys. przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, techników, szkół zawodowych i policealnych oraz szkół wyższych. Liczba ta obejmuje zarówno placówki prywatne, jak i te podległe jednostkom samorządów terytorialnych.

W ciągu ostatniej dekady liczba zarejestrowanych w Polsce placówek edukacyjnych zwiększyła się o 17,5 proc. Najwięcej przybyło szkół policealnych - aż o 152 proc. - i przedszkoli - o 129 proc. O 25 proc. wzrosła liczba zarejestrowanych w KRS liceów ogólnokształcących, a o 15 proc. szkół podstawowych. Zasadniczych szkół zawodowych przybyło niecałe 0,5 proc. W niektórych kategoriach z kolei nastąpił spadek. Największy dotyczy oczywiście liczby gimnazjów, które od 2017 r. były wygaszane i w 2019 r. zostały zlikwidowane. Obecnie zarejestrowanych jest ich tylko 87. Ubyło jednak również liceów profilowanych, i to aż o 78 proc., a także techników - o 27 proc. O 2,5 proc. zmniejszyła się liczba uczelni. Na podstawie dostępnych w rejestrach danych Dun&Brandstreet dokonała oceny kondycji finansowej branży, która ogólnie jest dobra. Tylko sytuacja szkół policealnych nie wygląda najlepiej - aż 80 proc. podmiotów znajduje się słabej lub nawet złej kondycji finansowej.

Reklama

Rośnie poparcie dla hybrydowego trybu nauki

Doświadczenie pandemii spowodowało, że szkoły i uczelnie wyższe musiały całkowicie zrewolucjonizować swoją organizację i podejście do nauki. Tryb, w jakim to się wydarzyło spowodował, że nie był to proces optymalny i towarzyszyło mu wiele wyzwań i trudności. Obecnie wiele placówek, zwłaszcza publicznych, wraca do tradycyjnego, całkowicie stacjonarnego trybu działania. Zauważalne jest jednak rosnące poparcie dla trybu hybrydowego, łączącego naukę stacjonarną i przez Internet - mówi Dominika Paciorkowska, Dyrektor Zarządzająca ClickMeeting, polskiej firmy dostarczającej platformę do webinarów i spotkań online - Według naszego raportu „Jak oceniamy naukę zdalną po roku pandemii?” 38 proc. ankietowanych uważa, że nauka w formie hybrydowej w ich przypadku sprawdziła się najlepiej.

35 tys. zajęć edukacyjnych miesięcznie za pośrednictwem polskiego ClickMeeting

Z platformy ClickMeeting korzysta wiele szkół i uczelni jak na przykład Warszawski i Gdański Uniwersytet Medyczny, odbywając za jego pośrednictwem w 2021 r. średnio 35 tys. zajęć miesięcznie. Średnia długość spotkania edukacyjnego wynosi ok. 70 minut, co w stosunku do 2020 r. stanowi spadek - wtedy było to 128 minut. W spotkaniach uczestniczy średnio 11 osób.