Ministra edukacji i nauki zapytano w TVP Info, czy szkoły są przygotowane na przeprowadzenie stacjonarnych próbnych matur i próbnego egzaminu ósmoklasisty.

Reklama

W tym tygodniu MEiN ogłosiło, że próbne matury odbędą się od 3 do 16 marca, a próbne egzaminy ósmoklasisty od 17 do 19 marca.

Szkoły są przygotowane, Centralna Komisja Egzaminacyjna jest przygotowana – odpowiedział Czarnek.

"CKE pracuje cały czas na bieżąco"

Przypomniał, że w tym roku, ze względu na to, że nauka prowadzona jest od końca października zdalnie, egzaminy przeprowadzone zostaną wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Reklama

Od 16 grudnia uczniowie, nauczyciele i rodzice wiedzą, jaki jest zakres materiału potrzebny do zdania egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty, on jest nieco ograniczony (...). CKE pracuje cały czas na bieżąco – informatory są wydane, przygotowane są arkusze egzaminów próbnych. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, by egzaminy próbne odbyły się – na ten moment – w sposób stacjonarny w szkołach – ocenił minister.

Reklama

Przypomniał, że przepisy rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pozwalają na przeprowadzenie egzaminów próbnych.

I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby egzaminy maturalne i egzamin ósmoklasisty odbyły się w tym roku w terminie. Na ten moment w ten sposób możemy to komunikować – wskazał Czarnek.

Harmonogram egzaminów w roku szkolnym 2020/2021

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem egzaminów w roku szkolnym 2020/2021 egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja. Sesja pisemnych potrwa do 20 maja, ustnych do 21 maja. Dodatkowy termin pisemnych egzaminów maturalnych wyznaczono od 1 do 16 czerwca, a dodatkowy termin ustnych egzaminów maturalnych to 7-8 czerwca. Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne będą przeprowadzone 24 sierpnia.

Egzaminy ustne będą w tym roku zdawać tylko ci abiturienci, którzy potrzebują wyniku z tych egzaminów przy rekrutacji na uczelnie zagraniczne.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 25 do 27 maja. 25 maja zostanie przeprowadzony egzamin z języka polskiego, 26 maja – z matematyki, 27 maja – z języka obcego nowożytnego. Drugi termin egzaminu dla uczniów, którzy nie będą mogli zdawać w maju, wyznaczono na 16-18 czerwca.