Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking "Perspektyw" stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

Reklama

Informacje mogą czerpać z pięciu rankingów, w tym dwóch głównych: Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2021 i Rankingu Techników 2021 oraz trzech ogólnopolskich rankingów dodatkowych: Rankingu Maturalnego Liceów Ogólnokształcących 2021, Rankingu Maturalnego Techników 2021 oraz Rankingu Szkół Olimpijskich 2021.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczyła dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kryteria Rankingu Liceów 2021 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25 proc.). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Reklama

Kryteria Rankingu Techników 2021 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30 proc.) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30 proc.).

Reklama

Przygotowano również podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Wszystkie rankingi, obejmujące łącznie ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce, opublikowane zostały na portalu edukacyjnym: www.licea.perspektywy.pl, www.technika.perspektywy.pl.

Najlepsze szkoły w XXIII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021

OGÓLNOPOLSKI RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2021

XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie

Uniwersyteckie LO w Toruniu

XIII LO w Szczecinie

V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie

III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

2 Społeczne LO z Oddz. Międzynar. im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie

LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie

II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego w Warszawie

LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach

IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie

VIII LO im. Władysława IV w Warszawie

Publiczne LO Politechniki Łódzkiej w Łodzi

OGÓLNOPOLSKI RANKING TECHNIKÓW 2021

Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) w Warszawie

Technikum nr 7 (ZSE-M) w Nowym Sączu

Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie

Techników Elektroniczne nr 7 im. WP w Bydgoszczy

Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie

Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie

Technikum Komunikacji (ZSK) w Poznaniu

Technikum Organizacji i Zarządzania (ZS nr 8) w Szczecinie

Technikum nr 4 (ZS nr 6) w Jastrzębiu-Zdroju

Technikum Łączności (ZSŁ im. M. Kopernika) w Poznaniu

RANKING MATURALNY LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2021

XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie

XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie

V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie

IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie

2 Społ. LO z Oddz. Międzynar. im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie

RANKING MATURALNY TECHNIKÓW 2021

Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) w Warszawie

Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie

Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie

Technikum Komunikacji (ZSK) w Poznaniu

Technikum nr 7 (ZSE-M) w Nowym Sączu

RANKING SZKÓŁ OLIMPIJSKICH 2021

Uniwersyteckie LO w Toruniu

XIII LO w Szczecinie

XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie

V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

RANKING LICEÓW WARSZAWSKICH 2021

XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie

XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie

2 Społ. LO z Oddz. Międzynar. im. Pawła Jasienicy w Warszawie

NAJLEPSZE SZKOŁY W WOJEWÓDZTWACH 2021

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
1. LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
2. Technikum nr 10 im. Fryderyka Joliot-Curie we Wrocławiu

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
1. Uniwersyteckie LO w Toruniu
2. Technikum Elektroniczne nr 7 im. WP w Bydgoszczy

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
1. I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie
2. Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
1. Społeczne LO w Żarach
2. Technikum nr 1 (CKZiU nr 1 „Budowlanka”) w Zielonej Górze

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
1. Publiczne LO Politechniki Łódzkiej w Łodzi
2. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
1. V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
2. Technikum nr 7 (ZSE-M) w Nowym Sączu

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
1. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
2. Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) w Warszawie

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
1. Publiczne LO nr III z Oddz. Dwujęz. im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu
2. Publiczne Technikum nr 3 w Opolu

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
1. LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
2. Technikum nr 6 (ZSD-GiL im. Augusta Witkowskiego) w Jarosławiu

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
1. II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
2. Technikum Elektryczne (ZSE im. prof. Janusza Groszkowskiego) w Białymstoku

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
1. III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
2. Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
1. III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach
2. Technikum nr 4 (ZS nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego) w Jastrzębiu-Zdroju

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
1. LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
2. Technikum nr 3 (ZS nr 3) w Ostrowcu Świętokrzyskim

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
1. XII LO im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie
2. Technikum nr 8 (ZSChiO im. Jędrzeja Śniadeckiego) w Olsztynie

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
1. II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
2. Technikum Komunikacji (ZSK im. Hipolita Cegielskiego) w Poznaniu

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
1. XIII LO Szczecinie
2. Technikum Organizacji i Zarządzania (ZS nr 8 im. Stanisława Staszica) w Szczecinie