W każdej z edycji inna jest tematyka konkursu. W tym roku zorganizowana już po raz piąty akcja startuje pod hasłem „Nauka to przyszłość”. Program ma zachęcić dzieci do zdobywania wiedzy w takich dziedzinach, jak energia, ekologia, transport oraz technologie przyszłości. Uczniowie poznają kolejnych czterech naukowców – Józefa Rotblata, Władysława Szafera, Ernesta Malinowskiego oraz Stefana Banacha.

Reklama

Program „Być jak Ignacy” przeznaczony jest dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII. Specjalnie dla nauczycieli organizatorzy przygotowali interaktywne scenariusze zajęć dotyczące każdego z tematów projektu. Materiały będą mogły być realizowane zarówno w przypadku zajęć stacjonarnych, jak i w sytuacji nauczania zdalnego.

Dodatkowym wsparciem będą indywidualne filmy edukacyjne oraz instrukcje do przeprowadzenia eksperymentów i doświadczeń.

Konkurs dla wszystkich

Rywalizacja angażuje dzieci zarówno z dużych ośrodków, jak i tych mniejszych.

Uczniowie klasy 2 należący do koła naukowego „Odkrywcy” w Szkole Podstawowej w Kazuniu Polskim realizują różnorodne projekty w ramach V edycji programu edukacyjnego „Być jak Ignacy. Nauka to przyszłość”. Dzieci uczestnicząc w zajęciach pragmatycznie poznają wybrane zjawiska przyrodnicze oraz poszerzają wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz historii polskiej myśli technicznej.

Uczniowie podczas zajęć uczą się przez doświadczenie przygotowując wspólnie eksperymenty, które wyjaśniają im różne zjawiska zachodzące w przyrodzie np. powstawania energii, erupcje wulkanów, wyładowania atmosferyczne itp. Zajęcia obok wspomnianych eksploracji połączone są z zabawami kreatywnymi, które inicjują zainteresowanie tą problematyką oraz pogłębiają wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych.