- Wszelkie zasady dotyczące zasiłków opiekuńczych będą takie same, jak w marcu kwietniu, maju i czerwcu. A więc osoby, które mają dzieci w wieku takim, który uprawnia do pobierania tego zasiłku, znają te zasady - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Reklama

Podkreślił, że "jeżeli jest sytuacja taka, że dzieci do szkoły (...) nie chodzą, to ten zasiłek opiekuńczy przecież jest świadczony dla osób uprawnionych".

Wcześniej premier poinformował, że nauka zdalna zostanie przedłużona do 24 grudnia, ale następnie od 4 do 17 stycznia uczniowie wszystkich szkół udadzą się na ferie.

Zgodnie z obecnymi regulacjami, dodatkowy zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8 ze względu na przejście na naukę zdalną dzieci z klas I-III przysługuje do 29 listopada.

Oto komu przysługuje zasiłek:

Reklama

- rodzicom dzieci do lat 8,
- ubezpieczonym rodzicom dzieci:
* do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;
* do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
* do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
- ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad tą osobą.
Zasiłek nie jest wliczany do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.