W specjalnym przesłaniu do rodziców przekazanym w poniedziałek PAP Komisja Wychowania przywołuje słowa adhortacji "Christifideles Laici" Jana Pawła II i przypomina rodzicom, że są pierwszymi i niezastąpionymi katechetami swoich dzieci.

Reklama

W liście podkreślono, że lekcje religii służą pogłębianiu wiedzy religijnej, wspomagają kształtowanie postaw inspirowanych Ewangelią oraz w pewnym stopniu przygotowują również do sakramentów.

Wskazując na różnice między lekcjami religii w szkole a katechezą w parafii, Komisja Wychowania Katolickiego zwraca uwagę na ich komplementarność. Stwierdza, że decyzje o powrocie religii do szkół podjęte w roku 1990 "w żadnej mierze nie miały wiązać się z osłabieniem katechetycznej roli parafii".

Reklama

"Przywrócenie religii polskiej szkole otwierało możliwość udziału w tych zajęciach szerszemu gronu odbiorców" - czytamy w dokumencie podpisanym przez przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego bp. Marka Mendyka.

W dokumencie wyjaśniono, że lekcje religii są organizowane przede wszystkim dla osób utożsamiających się z daną wspólnotą wierzących, choć uczestniczyć w nich mogą zarówno uczniowie niewierzący, jak i poszukujący. "Sposób organizacji tych zajęć czyni z nich zróżnicowaną ofertę dla każdego" – zaznacza komisja.

Podkreślono, że wobec uczniów niewierzących lekcje mają charakter ewangelizacyjny, a więc mają im pomóc odnaleźć i zrozumieć aspekty religijne w historii i kulturze. "Z kolei uczniom poszukującym lekcje religii umożliwiają zadawanie pytań i odnajdywanie odpowiedzi na nie, nierzadko w korelacji z innymi przedmiotami, co sprzyja budowaniu zintegrowanego obrazu świata" - piszą członkowie komisji.

Reklama

Podsumowując 30 lat lekcji religii w szkole, zwrócono uwagę, że udało się udoskonalić proces formacji katechetów, ujednolicając go ze standardem kształcenia nauczycieli, modyfikowano programy i podręczniki do nauki religii, dostosowując je do odbiorców i szanując szkolny system edukacji. Udoskonalano także proces dydaktyczny pod względem komunikacji katechetów z rodzicami.

Członkowie komisji wyrażają również wdzięczność rodzicom za owocną współpracę przez ostatnie trzy dekady, ponieważ jak zauważają - "to na ich prośbę jest możliwy udział dziecka w lekcjach religii".

"Dostrzegając wiele dobra, jakie niosą z sobą te lekcje – dla szkół, dla parafii, ale i dla Waszych rodzin, z pokorą przyjmujemy wszelkie sygnały nieprawidłowości lub wyrazy niepokoju kierowane za pośrednictwem diecezjalnych wydziałów czy referatów katechetycznych i kuratoriów oświaty" – czytamy w dokumencie Komisji Wychowania.

Z postulatem o powrót nauczania religii do szkół wystąpili biskupi w specjalnym komunikacie z Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski na początku maja 1990 roku. Religia, którą władze komunistyczne usunęły z placówek edukacyjnych, powróciła do szkół we wrześniu 1990 roku na mocy instrukcji Ministra Edukacji Narodowej z 30 sierpnia 1990 roku.