Zmiana terminu egzaminu ósmoklasisty z kwietnia na maj została zapisana w nowelizacji rozporządzenia ws. szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Minister edukacji Dariusz Piontkowski tłumaczył, że dotychczasowy kwietniowy termin był zbyt wczesny i sprawiał, że w końcowym etapie roku szkolnego uczniowie mniej przykładali się do nauki.

Reklama

W przyszłym roku egzamin ósmoklasisty rozpocznie się 25 maja od testu z języka polskiego. 26 maja uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki, a dzień później - z języka obcego. Termin dodatkowy dla tych uczniów, którzy nie będą mogli zdawać w maju, wyznaczono na 16-18 czerwca.

Uczniowie poznają wyniki 2 lipca.

W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym, egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony w dniach 13-15 stycznia. Termin dodatkowy to 25-27 maja. Wyniki będą podane 29 stycznia.

Matury rozpoczną się 4 maja od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzaminy ustne będą przeprowadzane od 7 do 20 maja.

Termin dodatkowy matur wyznaczono na 1-16 czerwca, a poprawkowy (dla tych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemne) - na 23-24 sierpnia.

Reklama

Maturzyści poznają wyniki 5 lipca, a ci zdający w sesji poprawkowej - 10 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się w sesji zimowej - od 11 stycznia do 19 lutego i sesji letniej - od 21 czerwca do 8 lipca.

Z kolei egzamin zawodowy będzie przeprowadzony w sesji zimowej od 11 do 24 stycznia, a w sesji letniej – od 7 do 21 czerwca.

Szczegółowe harmonogramy egzaminów zewnętrznych są dostępne na stronie CKE.