Wniosek o przystąpienie do egzaminu w sesji poprawkowej złożyło w całej Polsce prawie 47 tys. uczniów. Do egzaminów poprawkowych mogą przystąpić ci, którzy podczas egzaminów maturalnych w maju nie zdali tylko jednego egzaminu pisemnego lub ustnego, czyli uzyskali mniej niż wymagane 30 proc. punktów.

Reklama

Najwięcej uczniów będzie powtarzało egzamin z matematyki - 31 tys. 765, z języka polskiego - 4 tys. 852, angielskiego - 5 tys. 412, poza tym z niemieckiego - 327, rosyjskiego - 89, hiszpańskiego - 9, francuskiego 5, białoruskiego - 1 - dane dotyczą egz. w nowej formule - podaje CKE.

Wyniki uczniów zdających maturę poprawkową zostaną ogłoszone 11 września 2019 r. W tym dniu abiturienci otrzymają też świadectwa.