Nad kartą LGBT+ zespół, w skład którego głównie wchodzą parlamentarzyści PiS, debatował na wtorkowym posiedzeniu, i zgodnie z zapowiedzią w środę przyjął stanowisko w tej sprawie, w którym wyraził solidarność z zaniepokojonymi rodzicami, nauczycielami i dziećmi.

Reklama

W stanowisku zwrócono uwagę, że deklarację wprowadzono bez konsultacji społecznych oraz że – zdaniem zespołu – "usiłuje ona narzucić rozwiązania społeczne oraz model edukacji sprzeczny z dobrem dzieci i młodzieży oraz rodziny i społeczności".

Jak zaznaczono, poszanowanie godności każdego człowieka jest oczywistością w państwie demokratycznym, ale nie oznacza to jednak zgody na to, by – jak napisano – "pod pozorem przeciwdziałania dyskryminacji, akceptować rozwiązania faworyzujące środowiska LBGT i tym samym powodować dyskryminację innych".

Zdaniem autorów stanowiska w tego typu dokumencie zakłada się m.in. "preferencyjne traktowanie przedsiębiorców zrzeszonych w tzw. tęczowych sieciach pracowniczych". Jak wskazano, jest to sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami równego traktowania i niedyskryminacji w życiu społecznym i gospodarczym.

Reklama

"Podzielamy sprzeciw wobec propozycji wprowadzenia zajęć edukacji seksualnej zgodnej ze standardami WHO, lecz sprzecznej z podstawą programową przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie" – podkreślono. Według nich propozycja ta ponadto narusza prawo oświatowe i zmierza do pozbawienia wpływu rodziców na wychowanie ich dzieci, a także jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą ochrony praw dziecka.

"Mając na uwadze dobro dzieci i młodzieży, rodzin i społeczności zwracamy się o wycofanie deklaracji Warszawska Polityka Miejska na Rzecz Społeczności LGBT+ i podobnych dokumentów w innych miastach" – zaapelowano w przyjętym stanowisku.

Reklama

Dokument "Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+", tzw. deklaracja LGBT+, został podpisany w połowie lutego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zakłada działania w takich obszarach, jak: bezpieczeństwo, edukacja, kultura i sport, administracja, a także praca. W dziedzinie edukacji w deklaracji zapowiedziano m.in. wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej, zgodnej ze standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Odpowiadając na zarzuty niektórych środowisk, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślał, że zajęcia dotyczące wychowania seksualnego będą dodatkowe, a dzieci będą w nich uczestniczyć za zgodą rodziców. Podkreślał też, że standardy WHO, do których odwołano się w dokumencie, tłumaczą, w jaki sposób dziecko postrzega swoje ciało zależnie od wieku, a celem podpisanego dokumentu jest przede wszystkim walka z dyskryminacją.