TEDxFulbrightWarsaw organizowane jest pod hasłem „Be Bold. Never Regular”.

Reklama

Mówcy wybrani wśród absolwentów Programu Fulbrighta pokażą, że ciekawość świata może przybrać bardzo różne formy. Wspólnym mianownikiem jest jednak odwaga do wychodzenia przed szereg, tak niezbędna do zmieniania świata. Uczestnicy wydarzenia będą mogli usłyszeć wiele interesujących prelekcji oraz występów muzycznych, a także wziąć udział w specjalnych warsztatach. W gronie prelegentów znajdą się m.in. Małgorzata Bonikowska (Centrum Stosunków Międzynarodowych, THINKTANK Centre), Monika Płatek (Uniwersytet Warszawski), Leszek Kaczmarek (Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN) czy Hanna Mamzer (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Wystąpienia można śledzić pod linkiem>>>>

Małgorzata Bonikowska - „Politics of the future: possible consequences of the Revolution 4.0”
Kacper Gradoń - „We live in the era of (anti)social media and phones that are smarter than us”
Paweł Frelik - „Play it again, Sam’: Why We Should Take Video Games Seriously”
Leszek Kaczmarek - „Understanding mind in the brain”
Hanna Mamzer - „How psychology can contribute to human-animal welfare?”
Marcin Waligóra - „What your pediatrician doesn’t tell you?”
Monika Kaczmarek - „Preserving health of future generations through change in dietary habits”
Cezary Wójcik - „How to change your country: build from problems, create possibilities”
Krystyna Malińska - „What is missing in academia?”
Dzhuliyan Vasilev -„Discovering diversity, it’s closer than you think”


Szczegółowe informacje oraz harmonogram dostępne są na stronie wydarzenia oraz na Facebooku.

60 lat Programu Fulbrighta w Polsce

„W ciągu ostatnich 60 lat ponad 2000 polskich stypendystów reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i kultury skorzystało z dobrodziejstw Programu Fulbrighta. Fachowa wiedza oraz doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych pozwalają absolwentom po powrocie do kraju aktywnie uczestniczyć w kreowaniu życia naukowego i społecznego, a jednocześnie odgrywać istotną rolę łączników inicjujących i wzmacniających współpracę międzynarodową na wielu płaszczyznach, która leży u podstaw założeń Programu” – mówi Justyna Janiszewska, dyrektor Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Polska była pierwszym krajem Europy Wschodniej, który dołączył do Programu Fulbrighta.

W 1959 roku, absolwent anglistyki, Franciszek Lyra, jako pierwszy polski stypendysta wyjechał do USA, aby podjąć studia na Indiana University. Organizacją Programu w Polsce zajmowała się na początku amerykańska Ambasada we współpracy z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego. W 1990 roku powołano instytucję dedykowaną administrowaniu Programu i promocji idei Fulbrighta w Polsce: Biuro Polsko-Amerykańskiej Wymiany Naukowej.

Obecnie organizacja, działająca pod nazwą Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, konsekwentnie realizuje ideowe i strategiczne cele Programu. Wiara J. Williama Fulbrighta w możliwość nadania historii nowego, pozytywnego biegu inspiruje wszystkich pracowników i osoby związane z działalnością Komisji. Absolwenci Programu Fulbrighta w Polsce to elitarne, ponad dwutysięczne grono niezwykłych osób.

Twórcze przywództwo

Wszystkie działania Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta skupiają się na realizacji najważniejszego celu: promowania pokojowych relacji oraz dialogu między USA i Polską dzięki długofalowej współpracy na rzecz rozwoju nauki, kultury, a także relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych. Dzięki temu możliwe jest kontynuowanie misji senatora Fulbrighta o dążeniu do zapewnienia ludzkości życia w harmonii, pokoju i dobrobycie.

Zadaniem Programu jest nie tylko wspieranie środowisk naukowych, ale także propagowanie twórczego przywództwa. Kształtowanie społecznych liderów, polityków i doradców jest kluczowym zadaniem Komisji w procesie realizacji marzenia Fulbrighta o życiu w pokoju i redukowania ryzyka międzynarodowych konfliktów. Dzięki absolwentom Programu, który po 70 latach istnienia funkcjonuje w prawie 160 krajach na świecie, świadomość i wrażliwość międzykulturowa rozprzestrzenia się na osoby bezpośrednio decydujące o ładzie społecznym na świecie.