W poniedziałek minister wzięła udział na Zamku Królewskim w Warszawie w Gali konkursu "Nauczyciel - Wolontariusz Roku". Celem tego - organizowanego przez MEN - konkursu jest nagrodzenie nauczycieli, którzy niosą pomoc innym, angażują się w pracę na rzecz osób lub instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Nominacji nauczycieli do konkursu dokonywali sami uczniowie.

Reklama

Gala konkursu odbyła się przeddzień Gali konkursu "Nauczyciel Roku". To jest konkurs dla najlepszych nauczycieli, organizowany jak co roku przez (tygodnik) "Głos Nauczycielski" i Ministerstwo Edukacji Narodowej. W tym roku niestety MEN zrezygnowało z partycypowania w tym konkursie - zauważył w poniedziałek na konferencji prasowej prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Według niego decyzja MEN jest wyrazem braku zaufania resortu dla tej imprezy.

Minister edukacji pytana była przez dziennikarzy, dlaczego ministerstwo nie udzieliło w tym roku wsparcia konkursowi "Nauczyciel Roku".

My mamy swoją nagrodę, mamy swoja galę. Zachęcamy wszystkie związki zawodowe, wszystkie instytucje i organizacje, żeby organizowały takie gale. Nauczyciele zasługują na to, żeby multiplikować, mnożyć tego rodzaju spotkania - odpowiedziała Zalewska.

Wysyłam list gratulacyjny dla organizatorów i dla nauczycieli - zapewniła.

Szefowa MEN przypomniała także, że we wtorek ma się odbyć posiedzenie Rady Ministrów, a na posiedzeniu plenarnym Sejmu przeprowadzone ma być pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018. Także jutro sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej omawiać będą projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Mówiąc o konkursie zorganizowanym przez MEN Zalewska zaznaczyła, jak ważne jest nagrodzenie nauczycieli - wolontariuszy. Kilka miesięcy temu nagrodziliśmy uczniów. Oni oddali swój czas, swoje emocje nauczycielom - zaznaczyła.

Wpisaliśmy w (ustawę) Prawo Oświatowe, że zadaniem szkoły jest właśnie wolontariat, a w podstawie programowej (kształcenia ogólnego) pracę projektem. To są podstawowe nie tylko umiejętności i kompetencje, ale zwyczajnie przydatne w życiu codziennym cechy - takie jak współdziałanie, współorganizowanie, by umieć funkcjonować w grupie - powiedziała Zalewska.

Reklama

Konkurs "Nauczyciel Roku" ma na celu uhonorowanie nauczycieli cenionych przez uczniów, rodziców i społeczności lokalne. Dlatego kandydatów zgłaszają: grona pedagogiczne, uczniowie, rodzice, samorządy i organizacje społeczne.

Tegoroczna Gala konkursu "Nauczyciel Roku" będzie się odbywała po raz 16. Powtórzę: wszystkie poprzednie 15. edycji było wspólnymi edycjami organizowanymi zarówno przez "Głos Nauczycielski" jak i przez MEN. Nawet z ministrem (edukacji Romanem) Giertychem nie było żadnych problemów - mówił w poniedziałek Broniarz.

Minister edukacji Anna Zalewska postanowiła, że ona sama będzie wybierała najlepszego nauczyciela - wolontariusza dając tym samym wyraz braku zaufania dla tego konkursu, który jest organizowany przez "Głos Nauczycielski", który wybiera najlepszego z najlepszych na podstawie wniosków nadsyłanych przez rodziców, uczniów i nauczycieli" - ocenił prezes ZNP.