Jak przekazała podczas konferencji prasowej nt. wdrażania reformy edukacji i finansowania zadań oświatowych, decyzje ws. podwyżek podjęli już premier Beata Szydło i minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Reklama

Zaczynamy od 2018 r. To są bardzo duże pieniądze, bo to są pieniądze do subwencji oświatowej - powiedziała minister.

MEN: Reforma zgodnie z harmonogramem, formalny etap zakończony

Reforma edukacji przebiega prawidłowo, zgodnie z planem i harmonogramem; formalny etap został zakończony - powiedziała Anna Zalewska. MEN zapowiada prace nad opieką stomatologiczną i posiłkami dla dzieci.

Zapowiedziała, że w drugiej połowie maja zostanie przekazany do uzgodnień projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadza zmiany w Karcie Nauczyciela.

Podała też, że już dziś wiadomo, iż wskutek reformy edukacji w systemie pojawi się 4,5 tys. miejsc pracy dla nauczycieli.

Szefowa MEN uczestniczyła w Warszawie w siedzibie resortu w konferencji prasowej poświęconej aktualnemu stanowi wdrażania reformy edukacji, finansowaniu zadań oświatowych oraz rozwiązaniach dla nauczycieli. Podkreśliła, że zmiany w systemie oświaty to korzystniejsze finansowanie małych szkół.

Minister wskazała, że podjęte zostały uchwały dot. sieci szkół, zrealizowano etap prac dot. finansowania oświaty i wynagrodzeń nauczycieli, stworzono podstawy programowe, odbywają się szkolenia nauczycieli.

Szefowa MEN powiedziała, że resort pracuje jeszcze nad kwestiami dot. opieki stomatologicznej i posiłków dla dzieci. Chcielibyśmy by rok 2018/2019 był rokiem, kiedy każde dziecko w szkole podstawowej będzie mogło skorzystać w szkole z ciepłego posiłku – powiedziała. Poinformowała też o planach by „objąć opieką stomatologiczną polskie dzieci.

Jak poinformowano też, MEN zaczyna prekonsultacje podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych; resort będzie czekał na opinie do 26 maja. Wiceminister Maciej Kopeć poinformował, że projekt podstawy programowej do szkół ponadpodstawowych zostanie wysłany do opinii do losowo wybranych szkół w kraju.

Zalewska: Unowocześniamy Kartę Nauczyciela

Ujednolicenie obowiązkowego, tygodniowego wymiaru czasu pracy nauczycieli, zmiany w ocenie pracy i ścieżce awansu zawodowego, w tym wprowadzenie egzaminu zewnętrznego - to niektóre ze zmian, jakie przygotowuje MEN w Karcie Nauczyciela.

Chcemy Kartę unowocześnić, wyeliminować archaizmy - zapowiedziała w piątek minister Anna Zalewska.

Reklama

Resort proponuje m.in., by tzw. pensum godzinowe wynosiło dla wszystkich nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów tyle samo - 22 godziny pracy z dzieckiem.

Jak mówiła minister, "kończy się stan, w którym w zależności od tego, gdzie kto pracuje, w jakim samorządzie, będzie miał albo 20, albo 36 godzin pracy tzw. pensum".

Minister podkreśliła, że wbrew spekulacjom na ten temat nie zmieni się status nauczyciela bibliotekarza - nadal jego wynagrodzenie będzie finansowane z subwencji oświatowej.

Zmiany obejmą też ścieżkę awansu zawodowego nauczycieli. M.in. uelastyczniony zostanie czas awansu. Tzn. nauczyciel będzie mógł mieć skrócony do 12 lat awans zawodowy lub wydłużony do 17 lat, ale generalnie 15 lat to czas awansu zawodowego nauczyciela, aż do nauczyciela dyplomowanego - zapowiedziała minister Zalewska.

Wprowadzony ma być też zewnętrzny egzamin dla nauczyciela stażysty, ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego. Dotychczas awans odbywał się na podstawie rozmowy przed komisją kwalifikacyjną. Sam staż ma zostać wydłużony z 9 miesięcy do roku i 9 miesięcy.

Potrzebujemy w systemie dbałości o jakość nauczycieli, którzy mają coraz większe możliwości nie tylko rozwijania się, ale też i większe obowiązki, dlatego, że pojawiają się dzieci ze specjalnymi potrzebami, do których trzeba stosować różnorodne formy (nauczania - PAP) „ - powiedziała szefowa MEN.