Minister Edukacji Narodowej ogłosił terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2016/2017.

16 – 29 stycznia 2017 r.

    lubelskie,
    łódzkie,
    podkarpackie,
    pomorskie,
    śląskie

23 stycznia – 5 lutego 2017 r.

    podlaskie,
    warmińsko-mazurskie

30 stycznia – 12 lutego 2017 r.

    kujawsko-pomorskie,
    lubuskie,
    małopolskie,
    świętokrzyskie,
    wielkopolskie

13 – 26 lutego 2017 r.

    dolnośląskie,
    mazowieckie,
    opolskie,
    zachodniopomorskie