"Szkoła bez wątpienia jest jednym z miejsc, w którym prawa człowieka, w tym prawa dziecka i prawa ucznia, powinny być szanowane z najwyższą troską" - napisał Michalak w liście do uczniów. "Nie bójcie się myśleć oraz wyrażać własnych opinii i emocji. Nie wstydźcie się własnego 'JA', pamiętając jednocześnie o szacunku do drugiej osoby oraz podstawowych zasadach demokracji, które obowiązują również w szkole" - dodał rzecznik.

Reklama

Zachęcił także do budowania szkolnych społeczności - "nie tylko tych wirtualnych – w internecie, ale przede wszystkim opartych na codziennym dialogu, współpracy, zrozumieniu".

"Aktywnie upominajcie się o Wasze miejsce w szkole, dowodami zaangażowania przekonujcie wychowawców i nauczycieli, że warto Wam zaufać. Współdecydujcie o sobie – począwszy od wyboru szkolnej wycieczki po zapisy szkolnego statutu" - namawiał rzecznik.

Zachęcał też do dyskutowania o prawach dziecka i prawach ucznia oraz upominania się o nie.

Michalak zaprosił także wszystkich uczniów do wspólnego projektu. "Podejmijcie #wyzwanierzecznikaprawdziecka, zróbcie coś wyjątkowego dla siebie lub społeczności szkolnej, a na koniec roku wybiorę i nagrodzę najciekawsze wyzwania" - zachęcił. Jak dodał, nie stawia ograniczeń; realizacją wyzwania będą np. spektakularna poprawa wyników w nauce, szkolny wolontariat czy aktywna promocja praw dziecka w szkole.

Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej projektowi http://wyzwanierpd.pl.

Rok szkolny 2016/2017 rozpocznie się w czwartek, a zakończy 23 czerwca - zgodnie z sierpniową nowelą rozporządzenia o organizacji roku szkolnego. Zgodnie z zapowiedziami MEN będzie w nim sporo zmian, m.in. brak obowiązku szkolnego dla 6-latków i sprawdzianu dla VI-klasistów, do sklepików szkolnych wrócą drożdżówki, a maturzyści będą mogli odwołać się od wyniku egzaminu dojrzałości.