Reklama

Organizatorami protestu są Komitety Strajkowe Szkół Polskich na Litwie, Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie i Komitety Obrony Szkół. Pod Ostrą Bramę ściągnęli uczniowie i nauczyciele nie tylko szkół stołecznych, ale i rejonowych. Domagają się zmiany ustawy o oświacie z 2011 roku, która przewiduje m.in. ujednolicony egzamin z języka litewskiego.

Zdawanie egzaminu z języka litewskiego na równi ze szkołami litewskimi jest dla nas bardzo trudne - mówi Renata Cytacka z Forum Rodziców uczniów szkół polskich.

Nie wszyscy dyrektorzy szkół polskich popierają ten protest. Zdaniem Adama Błaszkiewicza - dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie - taki protest miał sens w 2011 roku, tuż przed lub po przyjęciu nowej ustawy oświatowej.

Mimo wielokrotnych protestów i wbrew woli 60 000 mieszkańców, którzy złożyli swoje podpisy przeciwko nowelizacji ustawy o oświacie, poprawki do niej weszły w życie wiosną 2011 roku. /.../ Propozycje rodziców, nauczycieli i uczniów nie zostały wysłuchane. Ostatnie wydarzenia w Wilnie w znacznym stopniu pogorszyły sytuację w dziedzinie oświaty - napisano w specjalnym oświadczeniu Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie.