Gimnazjaliści pisali godzinny test z historii i wiedzy o społeczeństwie. O 11:00 zasiedli do egzaminu z języka polskiego. W kolejnych dniach czekają ich testy z matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języków obcych.

Reklama

Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej, ale ważne będą też oceny na świadectwie, a także na przykład sukcesy w olimpiadach przedmiotowych.

Wyniki egzaminów uczniowie poznają w czerwcu.

Zobacz arkusze z WOS i historii:

Egzamin gimnazjalny - arkusz z WOS i historii dla uczniów bez dysfunkcji

Egzamin gimnazjalny - WOS i historia dla uczniów niesłyszących

Egzamin gimnazjalny - WOS i historia dla uczniów z upośledzeniem umysłowym

Zobacz arkusze z języka polskiego:

Egzamin gimnazjalny - język polski dla uczniów bez dysfunkcji

Egzamin gimnazjalny - język polski dla uczniów niesłyszących

Reklama

Egzamin gimnazjalny - język polski dla uczniów z upośledzeniem umysłowym