Projekt nowelizacji rozporządzenia MEN, który trafił do konsultacji społecznych, wprowadza obowiązek opracowywania przez wydawców podręcznika w formie elektronicznej np. w postaci tzw. e-booka.

Reklama

Oznacza to, że podręczniki mają być wydawane w formie papierowej wraz z towarzyszącą jej formą elektroniczną lub wyłącznie w formie elektronicznej. "Tylko materiały edukacyjne dla klas I-III szkoły podstawowej, ze względu na specyfikę tego etapu edukacji, będą mogły być wydane wyłącznie w formie papierowej" - informuje na swojej stronie internetowej resort edukacji.

MEN zaznacza, że forma elektroniczna podręcznika powinna być tożsama pod względem treści z formą papierową. "Dzięki takiemu rozwiązaniu uczeń będzie mógł nabyć, wybrany uprzednio przez nauczyciela, podręcznik w formie papierowej lub w formie elektronicznej, w zależności od własnych preferencji, ceny podręcznika oraz posiadania dostępu do urządzeń umożliwiających korzystanie z określonej elektronicznej formy podręcznika" - informuje resort edukacji.

Po wejściu rozporządzenia w życie podręczniki będą mogły być dopuszczane do użytku szkolnego w następujących formach: w formie papierowej i stanowiącej jej odpowiednik formie elektronicznej (obie będą podlegały jednoczesnemu dopuszczeniu do użytku szkolnego), tylko w formie papierowej (dotyczy podręczników wykorzystywanych w nauczaniu początkowym), tylko w formie elektronicznej.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, podręczniki były dopuszczane do użytku szkolnego w formie papierowej. W 2009 r. MEN dopuścił możliwość wydawania podręczników w wersji elektronicznej. Jak informuje resort, do tej pory wydawcy opublikowali w formie elektronicznej kilkadziesiąt podręczników.

Według MEN, nowe przepisy umożliwią wydawcom uzupełnienie oferty o elektroniczne formy już używanych w szkołach podręczników. W nowelizacji rozporządzenia resort chce także ograniczyć wydawanie co roku nowszych wersji podręcznika, które nie różnią się zasadniczo od wersji poprzedniej. Jeżeli nowy podręcznik nie zmienił się w części większej niż 20 proc. objętości, wówczas wydawca uzyska możliwość dopuszczenia go do użytku szkolnego dopiero po trzech latach.

Resort edukacji zauważa, że komputer oraz technologie informacyjne i komunikacyjne towarzyszą edukacji już od ponad 10 lat. Przywołuje dane GUS z 2010 r., zgodnie z którymi ponad 90 proc. gospodarstw domowych z dziećmi w wieku poniżej 16 lat posiada w domu komputer, w tym 83 proc. ma dostęp do internetu. "Korzystanie z nowych technologii i internetu jest dla dużej części uczniów codziennością" - komentuje dane GUS MEN.