Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w ubiegłym roku szkolnym w ponad 13,5 tysiącach szkół podstawowych uczyło się ponad 2,2 mln uczniów, z czego większość to chłopcy. Naukę rozpoczynało ponad 350 tysięcy dzieci, a szkołę podstawową opuszczało 411 tysięcy absolwentów.

Reklama

Gimnazjów jest mniej, bo niecałe 7,5 tysiąca. W ubiegłym roku szkolnym uczyło się w nich ponad 1,3 mln młodych ludzi, z czego tu także większość stanowią chłopcy. I tu także więcej było absolwentów niż pierwszoklasistów - odpowiednio niecałe 460 tysięcy i 437 tysięcy uczniów.

"Zawodówek" w ubiegłym roku działało około dwóch tysięcy - prawie razy mniej niż liceów. Tych bowiem było ponad 3,8 tys. Techników z kolei działało ponad 2,3 tys. Co ciekawe, uczniów liceów nie jest dwa razy, ale ponad trzy razy więcej. W szkołach zawodowych uczyło się 240 tysięcy uczniów, w liceach - ponad 770 tysięcy. Także uczniów techników było znacząco więcej niż osób uczących się w szkołach zawodowych. Mimo że w Polsce techników jest tylko 339 więcej niż szkół zawodowych, uczy się w nich niemal 560 tysięcy osób.

W szkołach ponadgimnazjalnych absolwentów było już jednak mniej niż uczniów rozpoczynających naukę. Licea ogólnokształcące skończyło 250 tysięcy absolwentów, a "zawodówki" - 73,5 tys. W tym roku do matury przystąpi 368 tysięcy abiturientów.

MEN dokładnie policzył także przedszkola. W ubiegłym roku działało ich w miastach 5637, a na wsiach 2863. W sumie zatrudnione w nich przedszkolanki zajmowały się ponad 777 tysiącami dzieci. Przy miejskich szkołach działało też ponad 2,1 tys. punktów przedszkolnych. Dużo więcej, bo prawie 7 tysięcy takich punktów funkcjonuje na wsiach. W szkołach podstawowych było otwartych również niemal 10 tysięcy świetlic.